Roganytt

Spisested på kjøpesenter slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at Smakeriet Bystasjonen AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 97.000 kroner i skyldig moms og gebyrer.

Smakeriet Bystasjonen AS har holdt til på Bystasjonen i Sandnes og omsatte for 987.000 kroner i 2020. Spisestedet fikk samme år et resultat på 116.000 kroner før skatt.

«Skyldneren har erkjent å være insolvent. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 5. mai.