Roganytt

Forsvunnet mann ble slått konkurs av Skatteetaten

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 43 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 227.183 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift og tvangsmulkt.

43-åringen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. 43-åringen møtte ikke til rettsmøtet og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Konkursbegjæring er forsøkt forkynt for skyldneren ved hjelp av stevnevitnet. Stevnevitnet har opplyst at på den adresse hvor skyldner er Folkeregistrert, har huseier opplyst at de kjøpte huset for et par år siden, og at skyldneren er ukjent for ham. Skyldnerens telefon er avslått eller utenfor dekning. Han er ikke registrert i arbeidstakerregisteret. Han har heller ikke kvittert for mottakelse av e-post med dokumentene som ble sendt ham på e-postadresse», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det ikke er holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og la denne til grunn. Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

«Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 20. mai


Nyeste fra Dagsavisen.no: