Roganytt

Fører av modulvogntog ble anmeldt i kontroll

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren fikk overlastgebyr og måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fører av modulvogntog ble anmeldt for alvorlig brudd på døgnhvil. Tre andre fikk skriftlig advarsel grunnet pauser, døgnhvil og kjøretid.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet fiskeavrenning.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på tre kjøretøy. Manglene gikk ut på lekkasje av adblue, sprukket frontrute, defekt containerlås og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.