Roganytt

Fikk ikke kjøre videre med dette vogntoget

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen ble holdt på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fire sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet manglende pauser, døgnhvil og kjøretid.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet ulovlig bredde.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet fiskeavrenning.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet skjevlastet container.

Ett vogntog fikk bruksforbud grunnet løst underkjøringshinder.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut på defekt underkjøringshinder, sidehinder, feil med hengerfeste, løse bolter på draget og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Også på Sokn kontrollstasjon ble det mandag kveld holdt en kontroll.

Resultatet av denne kontrollen var følgende:

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Manglene gikk ut på ulovlig lykt og defekt lykt. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

Ett vogntog ble ilagt bruksforbud på grunn av bred last. Sjåføren måtte merke med lykter før han kunne få kjøre videre.

En varebil fikk kjøreforbud på grunn av overlast. Det var 300 kg over den lovlige vekten som har registrert for. Sjåføren måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt.

Det ble også gitt et gebyr på 1000 kroner for dekk som var under minimum mønsterdybde.

Nyeste fra Dagsavisen.no: