Roganytt

Firma som har drevet med båter ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Sandnes tinghus. Foto: Carina Johansen

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Slepetjeneser AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 167.881 kroner i skyldig skatt.

Slepetjenester AS holder til på Forsand og driver med slepebåter. Firmaet omsatte for 800.000 kroner i 2019 og fikk samme år et resultat før skatt på 333.000 kroner.

«På bakgrunn av avholdt utleggsforretning med intet til utlegg den 10. august 2021, kan det legges til grunn at selskapet er insolvent, jfr konkursloven § 62. Selskapet har ikke gjort rede for verdier som kan sannsynliggjøre at selskapet verdiene overstiger gjelden, slik at selskapet anses insuffisient. Videre, på bakgrunn av saksøktes forklaring, hvor utestående kundefordringer kun dekker en mindre del av kravet fra skatteetaten, kan selskapet ikke oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og vilkårene for illikviditet er med det innfridd. Da selskapet ifølge egen forklaring ikke kan innfri gjelden før i april neste år, legger retten til grunn at betalingsudyktigheten ikke er forbigående. Selskapet er insolvent, og vilkårene for å åpne konkurs etter kkl. § 61 jfr § 60 er dermed til stede», heter det i kjennelsen fra Sør-Rogaland tingrett.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 13. desember.