Roganytt

Kiosk slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Foto: Tore Bruland

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Snoba Limited ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav å 819.266 kroneri skyldig skatt og moms.

Firmaet har holdt til på Kleppog har drevet med kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler.

På spørmål om firmaet skylder dette beløpet svarte styreleder i firmaet at han har ikke peiling. Selskapet var i noe drift i 2016, men han har ikke hatt noe oversikt over pengebruken.

«Skatteetaten har begjært boet til saksøkte tatt under rettens behandling som konkursbo. Innledningsvis bemerkes at saksøkte har drevet næringsvirksomhet i Norge gjennom filialen Snoba, og den norske filialen er registrert i Foretaksregisteret. Saksøktes hovedforretningssted er på Klepp. Etter konkursloven § 146 første avsnitt jf. tvisteloven § 4-4 er Sør-Rogaland tingrett da riktig verneting. Kravet, kroner 819.266, har sin bakgrunn i skyldig skatt og avgift. Saksøkte har ikke bestridt saksøkers fremstilling, og retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøkte har erkjent å være insolvent. I tillegg ble det den 2. september 2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg. Det foreligger dermed flere insolvenspresumsjoner, og retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt den 8. desember.