Roganytt

Tok førerkortet fra 18-åring

Mente at han bør holdes av veiene en periode.

Illustrasjonsfoto: Politibil med blålys i fart.

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten og at 18-åringens førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, likevel ikke utover 21. mars 2022.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus kom til følgende:

«Siktede har mest sannsynlig gjort det han er siktet for. Det framgår av siktedes og et vitnes forklaringer at siktede mistet kontroll over bilen, noe som også illustrasjonsmappen klart viser. Det var saktegående kø i begge retninger Ifølge vitnet holdt begge biler lav fart, men siktede har anslått 40–50 kilometer i timen. På tross av lav fart har siktede sannsynligvis uaktsomt klart å havne i en farlig situasjon, og deretter kjøre inn i et annet kjøretøy med store materielle skader. Han har heller ikke løst den farlige situasjonen på en tilstrekkelig aktsom måte. Slik retten ser det er det mest sannsynlig at siktede har gjort det han er siktet for, og at han har handlet uaktsomt», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Retten mente også at bevisene mot siktede er gode, og at det er sannsynlig med tap i alle fall i seks måneder.

«Det er urovekkende at en ung mann som siktede på kort tid har pådratt seg to trafikale saker, hvorav det ene før han fikk førerkortet», skriver retten.

I den forbindelse ble det vist til at 18-åringen fikk sperrefrist på erverv av førerrett til juni i år og fikk førerrett samme måned.

«Han har nå, etter mindre enn tre måneder nå pådratt seg ytterligere ett forhold. Retten finner samlet sett at han utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, og at hensynet til trafikksikkerheten tilsier at han bør holdes av veiene en periode. Hendelsen fikk også relativt alvorlige materielle følger», heter det i kjennelsen.

Dermed kom retten til at førerretten til 18-åringen skulle tilbakekalles og førerkortet hans skulle beslaglegges inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke utover 21. mars 2022.