Roganytt

Må ut med 63.000 kroner etter å ha skrudd telefonen på lydløs

Ble stoppet av politiet i kontroll.

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus.

25. februar i år, omkring klokken 14.20, kjørte han bil på Hillevågsveien i Stavanger. Ifølge tiltalen benyttet han mobiltelefonen under kjøringen. En blodprøve tatt av ham klokken 15.05 viste en påvirkningsgrad av cannabis tilsvarende litt over 0,5 i promille i forbindelse med kjøringen.

Ifølge 32-åringen hadde han tatt mobiltelefonen opp av lommen og skrudd den på lydløs før han la den fra seg. Retten kom til at dette måtte anses for å utgjøre en «betjening av mobiltelefonens funksjoner» og at han skulle dømmes for forholdet.

Når det gjaldt påvirkning av cannabis kom retten til at han i det minste hadde handlet uaktsomt.

«Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til fengsel i 21 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år. I tillegg er det foreslått en bot på 76.500 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Videre begjæres dom for tap av føreretten for en periode på tolv måneder, og at siktede pålegges å ta full ny førerprøve før førerretten kan gjenerverves», heter det i dommen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at kjøringen i ruspåvirket tilstand skulle være bærende for straffeutmålingen og at bruken av mobiltelefon skulle legges vekt på i skjerpende retning.

Retten kom imidlertid til at påtalemyndighetens forslag til straff var noe for strengt og dømte ham til 19 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 63.000 kroner og ble fradømt førerretten i 12 måneder.