Roganytt

Hadde cannabis og kokain

Tatt med narkotika på Jæren.

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

19. mars i år ble han pågrepet på Klepp mens han oppbevarte 74 gram cannabis og en mindre mengde kokain.

I tillegg hadde han med seg to kniver.

Retten kom til at 25-åringen hadde handlet forsettlig og at han skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 120 dager.

Subsidiær fengselsstraff ble satt til 30 dager.