Roganytt

Båtfirma slått konkurs – hadde en gjeld på 20 millioner kroner

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at Hanabryggene Båtservice AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 3.938.351 kroner som har sin bakgrunn i skatt og avgifter.

I retten ble det opplyst at Hanabryggene Båtservice AS skylder det Skatteetaten krever, og at selskapet ikke kan betale. Det ble også opplyst at utover det som framkommer i utleggsforretningen, har banken pant i det som er av verdier, og at med Skatteetatens krav vil det være omkring 20 millioner kroner i gjeld i selskapet.

Hanabryggene Båtservice AS omsatte for 21,6 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 1,9 millioner kroner.

Firmaet har holdt til i Sandnes og var fram til torsdag igangværende med fire ansatte.

«Utleggsforretning ble avholdt 25. februar 2021, med intet til utlegg. Selskapet ved styreleder har også erkjent insolvens, og ikke motsatt seg åpning av konkurs i rettsmøtet. Insolvenspresumsjon foreligger etter konkursloven § 62. Som det framgår av forklaringen er selskapets virksomhet igangværende. Vilkårene for åpning av konkurs er etter dette til stede, og begjæringen tas til følge», heter der i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 28. mai.