Roganytt

Konsulentfirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Evozero AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 161.289 kroner i skyldig moms, arbeidsgiveravgift og skatt.

Firmaet har drevet i bransjen annen teknisk konsulentvirksomhet og omsatte i 2019 for litt under 1,2 millioner kroner. Evozero AS fikk samme år et negativt resultat før skatt på 198.000 kroner.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren den 18. januar 2021 med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 10. juni.