Roganytt

Flere fikk ikke kjøre videre

Statens vegvesen kontrollerte vogntog ved Sokn kontrollstasjon langs E39 tirsdag.

Totalt var det 57 tunge kjøretøy på kontrollplassen. 12 av dem ble sjekket grundigere.

Det ble avdekket teknisk feil og/eller mangler på fem kjøretly. Disse fikk mangellapp med frist for utbedring av feilene.

To sjåfører fikk ikke kjøre videre før de hadde fjernet sikthindrende gjenstander i frontvinduet.

Ett vogntog viste seg å være for langt. Kjøretøyet måtte justere tilhengerdraget for å komme innenfor lovlig lengde.

En sjåfør fikk kjøreforbud på grunn av dårlig lastsikring, og fikk pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig.

LES OGSÅ: Vogntog lastet med fisk fikk bruksforbud

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten