Roganytt

HA-medlem frifunnet for trusler mot vegvesenkontrollør

Tidligere er han frifunnet for ulovlig skjenking og for å ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet. Nå er han også frifunnet for å ha truet en kontrollør i Statens vegvesen i forbindelse med at bilen ble avskiltet.

###

20. januar i fjor ble 30-åringen, som er fullverdig medlem av Hells Angels, stoppet i Jærveien på Klepp i forbindelse med at han kjørte sin daværende kones firmabil.

Kontrolløren i Statens vegvesen informerte 30-åringen om at det forelå en avskiltingsbegjæring på bilen som en følge av manglende EU-kontroll og at bilen måtte avskiltes på stedet.

Dette var opplysninger som var ukjent for 30-åringen og han stilte seg derfor uforstående til dette.

LES OGSÅ: Politiet aksjonerte mot supportklubb av Hells Angels

30-åringen spurte om han kunne få en utsettelse slik at han kunne gjennomføre EU-kontroll og fikk til svar at dette ikke var mulig.

30-åringen forklarte i retten at oppfattet kontrolløren som uhøflig og nedlatende og at dette hadde gjort ham irritert.

Derfor hadde han slått med flat hånd i den andre hånden sin og sagt: «Selv om du jobber i Statens vegvesen kan du ikke oppføre deg slik mot andre folk».

30-åringen hadde på seg en hettegenser merket med «Hells Angels» og sto omkring en meter fra kontrolløren da dette fant sted.

LES OGSÅ: Hells Angels-medlemmer frifunnet igjen

Deretter kjørte 30-åringen bilen til anvist sted for avskilting.

Kunne gjøre det selv

Da kontrolløren kom bort til ham med et skrujern og ba ham om å fjerne skiltene svarte 30-åringen «det kan du f*** gjøre selv».

Kontrolløren skrudde av skiltene mens 30-åringen så på uten å protestere. Da dette var gjort forlot han stedet til fots.

LES OGSÅ: HA-medlem dømt til fengsel i 45 dager for hammertrusler

Tiltalen går på at 30-åringen ved hjelp av trusler å få en offentlig tjenestemann til å unnlate en tjenestehandling.

Retten kom til at det var åpenbart at kontrolløren var en offentlig tjenestemann og at avskilting av bilen var en offentlig tjenestehandling.

Ubehagelig

Retten var heller ikke i tvil om at 30-åringens atferd ved å slå i hånden med den andre hånden mens han uttalte at kontrolløren ikke kunne oppføre seg slik opplevdes som ubehagelig av kontrolløren.

«Særlig gjelder dette når det ses hen til øvrige omstendigheter herunder tiltaltes bekledning», heter det i dommen.

Samtidig kom retten til, under noe tvil, til at 30-åringens atferd samlet sett ikke kvalifiserer til å være en trussel, blant annet fordi han verken ved ord eller handling ga uttrykk for at han ville oppnå noe ved sin atferd.

LES OGSÅ: Omkamp om Hells Angels-genser

«At tiltalte var ikledd en HA-genser er heller ikke tilstrekkelig til å konstatere en trussel i seg selv og heller ikke og heller ikke når det ses i sammenheng med tiltaltes atferd og utsagn i denne saken», heter det i dommen.

Retten kom til at det ikke kunne utelukkes at 30-åringens handlinger og ordbruk var et resultat av hans subjektive opplevelse av å bli behandlet dårlig og ikke et middel for å unngå avskilting av bilen – og videre at han måtte frifinnes.

Det hører med til historien at 30-åringen tidligere blitt frifunnet for å ha påvirket en aktør i rettsvesenet og for ulovlig skjenking i lokalene til Hells Angels på Braut.

LES OGSÅ: HA-skjenking var ikke ulovlig:Politiet tapte igjen