Bybrua er godt synlig fra mange plasser i Stavanger by. Nå vurderes det å lyssette det monumentale byggverket på kveldstid. Administrasjonen i Stavanger kommune sier den vil komme tilbake til det i årsprogrammet for 2017. – Jeg er veldig glad for den positive tilbakemeldingen, sier Leif Arne Moi Nilsen (Frp). Foto: Roy Storvik

Politiet: – Godkjenner bom-aksjonen på Bybrua

Ytringsfrihet er et viktig samfunnsgode som politiet skal legge til rette for, opplyser politiet.

Politiet opplyser i en pressemelding mandag at de har godkjent planene for en demonstrasjon mot bompenger på Bybrua onsdag kveld.

Politiet stiller samtidig en rekke krav og forbehold til aksjonen, blant annet med tanke på form, varighet og tilpasning til nødetatenes ferdsel.

– Bybrua og veien til Byøyene er sårbar. Fare for liv og helse vil alltid komme først i nødetatenes prioritering. Dette gjelder naturligvis også under demonstrasjonen, opplyser politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen i Stavanger.

LES OGSÅ: Bomaksjonist-bommert

– God dialog

Politiet opplyser å ha hatt god dialog med initiativtakeren til demonstrasjonen, Frp-politikeren Leif Arne Moi Nilsen, og aksjonen er nå godkjent. Politiet stiller blant annet disse vilkårene:
•  Maks 30 minutter: For å unngå at bydelen Hundvåg og Stavanger sentrum blir avstengt i lang tid settes det som vilkår at tidsvinduet fra første bil starter og til siste bil har startet er maksimum 30 min. Dette er av sikkerhetsmessige og trafikale hensyn.
•  Lover må følges: Vegtrafikklovens bestemmelser skal iakttas og følges. Vi viser særlig til aktsomhetsbestemmelsen i vegtrafikkloven § 3 og gjeldende skilt- og fartsregler.

LES OGSÅ: Reagerer på Moi Nilsens bom-stunt

Politiet: – Vi har strukket oss langt 

Politistasjonssjefen mener at det nå hviler et stor ansvar på arrangøren.

– Politiet har strukket seg langt for å imøtekomme ønsket om markering på Bybrua, og derfor hviler det et stort ansvar på arrangøren som har sagt at aksjonen skal følge politiets føringer og at gjennomføringen av aksjonen skal gå etter planen. Vi vil ikke akseptere sivil ulydighet, og lovene gjelder selv om det er en demonstrasjon, sier Tveit Jørgensen. 

Liv og helse, samt den generelle sikkerheten til innbyggerne, er det viktigste for politiet.

– Nødetatene vil være på plass på Hundvåg for å ivareta beredskapen, og vi har også gjort andre tiltak for å sikre beredskapen uten at jeg ønsker å gå nærmere inn på disse, sier Tveit Jørgensen.

Stavanger kommune har også planlagt for helseberedskap

LES OGSÅ: Varsler flere bomdemonstrasjoner

– Ta høyde for køer

Før, under og etter aksjonen må innbyggerne ta høyde for umiddelbare og langvarige konsekvenser i trafikken, melder politiet.  

– Det er sannsynlig at det vil bli store trafikale utfordringer i veinettet i Stavanger, og dersom du f.eks. skal fly eller av andre årsaker må transportere deg på veinettet bør du være ute i veldig god tid. Politiet vil for øvrig ikke tillate at det aksjoneres på andre steder enn den oppgitte strekningen, heter det i pressemeldingen.

Det er arrangørens ansvar å informere deltakerne om politiets føringer, samt svare på praktiske spørsmål knyttet til gjennomføringen av aksjonen, skriver politiet.

LES OGSÅ: – Klart bom-raseriet gjør inntrykk