Stavanger

Strømsjokk for universiteter og høgskoler: - Mot dobling hos UiS

Universitetene og høgskolene kan få en ekstra strømutgift på over 600 millioner kroner til sammen neste år.

Tall Khrono har samlet inn fra fire statlige høgskoler og ti universiteter, viser at sektorens økte strømutgifter målt i forhold til et normalår totalt vil beløpe seg til over 600 millioner kroner.

Dette er merutgifter som regjeringen ikke har gitt noen signaler om å kompensere.

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) går det mot dobling av energiregningen neste år.

– Det blir i hvert fall et merforbruk på ca. 15 millioner kroner i 2022 i forhold til det vi budsjetterte med, sier Frode Alvheim, direktør for bygg- og arealforvaltning.

I 2023 antar universitetet at det blir en dobling av energibudsjettet sammenlignet med det som ble budsjettert for 2022. Da må de punge ut med 40 millioner kroner, mens de i år kan ende med totale utgifter på 35 millioner. I 2022 budsjetterte de med ca. 20 millioner.

Tallene omhandler bygg de leier av Statsbygg.

Alvheim understreker at tallene er svært usikre siden det er stor usikkerhet knyttet til hva energiprisen blir de kommende årene. I 2023 har Statsbygg en energiavtale med Ishavskraft, som går ut. Hva ny avtale blir, er ikke kjent foreløpig.

– Det er ren spådom jeg kommer med for 2023. Jeg frykter at kostnadene blir mye mer enn hva vi har anslått for neste år, sier Alvheim.