Stavanger

Vil ha tinghuset på Bekhuskaien

Flertallspartiene er enige: Stavangers nye tinghus skal ligge på Bekhuskaien.

Stavangers styrende partier Høyre, KrF, Venstre, Frp og Sp har samlet seg om å gå for Bekhuskaien som tomt for nytt tinghus, og signerte i dag en samarbeidsavtale. Den årelange kampen om lokalisering av nytt tinghus og bruken av den ytterst ettertraktede tomten ser dermed ut til å være avklart. Området skal også brukes til publikumsrettede funksjoner, boliger, kontorer og handel. Ingen konkrete virksomheter er pekt ut.

– Nå reiser vi manns- og kvinnesterke inn til Oslo for å jobbe videre for dette, sier varaordfører Bjørg Tysdal Moe (KrF).

Lervig Aktiebryggeri har foreslått å bruke tomten til bryggeri, matmarked og havnebad, og med park på taket.

Ikke plass til bryggeri

– Noen av ideene som er nevnt kan være spennende, men produksjonslokaler for bryggeri vil det nok ikke være plass til, sier Høyres gruppeleder John Peter Hernes, og peker på at hvilken bygning arkitektene, Domstoladministrasjonen og Statsbygg ender opp med kan bli førende for hva som kommer i tillegg til nytt tinghus på tomten.

I debatten er det kommet kritikk mot å bruke Stavangers kanskje mest ettertraktede sentrumsnære sjøtomt til et kontor, og ikke mer publikumsrettede funksjoner.

– Det vil komme mange arbeidsplasser i et nytt tinghus, og det er totaliteten som avgjør. Det nye tinghuset vil bli et signalbygg som vil gjøre Bekhuskaien og områdene rundt mer attraktive for en rekke andre aktiviteter, sier Tysdal Moe til RA.

– Utvider sentrum

Per A. Thorbjørnsen (V) peker på at Lagårdsveien og Nytorget nå er uaktuelle som tomt for tinghus.

– Lokaliseringsdebatter engasjerer og splittet. Nå er det viktigste byutviklingsgrepet på lang, lang tid foretatt. Stavangers sentrum utvides mot øst, og Stavanger vil få sin variant av Oslos Aker Brygge, sier Per A. Thorbjørnsen.

Wedler: Bra for havnen

Frps gruppeleder Christian Wedler er fornøyd også når han tar på seg hatten som styremedlem i havnevesenet.

Tomteeier for Bekhuskaien er Stavangerregionen Havn IKS, der Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø er styreleder og Frps gruppeleder Christian Wedler er styremedlem.

– Jeg er veldig glad for at partiene er kommet til enighet, det har vært en solid prosess, og det går klart og tydelig fram at avtalen gir havnevesenet rom for fortsatt god utnyttelse av havneområdene våre, men saken er ikke styrebehandlet, sier Wedler i rollen som styremedlem i det interkommunale havneselskapet.

– Uansett er det en stor dag for byen, for flertallet legger uenigheter til side for å lage en helhetlig plan for utvikling av havnen, fra Holmen til Bekhuskaien, legger Wedler til overfor RA.

Mer fra Dagsavisen