Stavanger

Skeptisk til at 16 lærere kan forsvinne fra ungdomsskoler i Stavanger

Eirik Faret Sakariassen (SV) mener det er uheldig dersom fire ungdomsskoler mister fire lærere hver. Aleksander Stokkebø (H) trekker fram positive tall.

Bilde 1 av 2

Av: Eigil Kloster Osmundsen

Under forrige regjering ble det bevilget midler til 600 ekstra lærerstillinger. Stavanger fikk 16 av dem, fordelt på ungdomsskolene Austbø, St. Svithun, Ullandhaug og Tastaveden. Dersom årets forslag til nytt statsbudsjett blir vedtatt, kan samtlige 16 forsvinne.

– Jeg oppfatter det som at det er noe de gjør for å spare penger. De strammer inn budsjettet for de jeg mener trenger det, og gir enda større skattekutt enn de allerede har gjort, sier Sakariassen, gruppeleder i Stavanger SV, til RA.

Han tror det nå vil bli færre lærere per elev, og mener dette er stikk i strid med det regjeringspartiene lokalt har sagt.

– Jeg mener regjeringen må gå tilbake på dette, og skjerme disse lærerne. De fire lokale ungdomsskolene fikk ekstra lærere grunnet for få antall lærere per elev og dårligere resultater på nasjonale prøver. Jeg mener at det er viktigere med penger til lærer enn til de som er milliardærer, sier Sakariassen videre.

– Veldig uheldig utvikling

SV-politikeren mener at byen risikerer en situasjon der det blir stadig færre lærere, mens det blir flere elever. Han mener videre at det at de borgerlige politikerne i Stavanger i fjor gikk til valg på noe helt annet enn det resultatet, rett og slett blir for dumt.

– Taperne blir unger som ikke får den hjelpen de trenger i skolen. Antallet lærere som kan forsvinne høres kanskje ikke så mye ut, men de har vært en god hjelp til de fire skolene, sier han.

– Har løftet kvaliteten i skolen

Åsmund Glende Jakobsen er rektor på Austbø skole, og melder at den styrkingen som ble satt inn forsvinner dersom lærere sies opp.

– Vi har satt veldig stor pris på stillingene, og føler at det har vært med på å øke kvaliteten til skolen, sier Jakobsen til RA.

Det skolen først og fremst har gjort er å styrke undervisningen i norsk, engelsk og matte.

– Jeg synes at tanken om tidlig innsats er god og støtter det fullt ut, men synes ikke det trenger å være noen motsetning i dette, sier Jakobsen videre.

Han påpeker at erfaringen med satsingen er god, og at det hadde vært best om den omfattet alle ungdomsskoler.

– Kaster stein i glasshus

Aleksander Stokkebø (H) hevder at det var SV i sin tid som bestemte at dette skulle være midlertidige forsøksstillinger, som skulle avsluttes i 2017.

– Sittende regjering har satt inn over 1000 lærere fra første til fjerde trinn. Lokalt sett har dette bidratt til 23,5 nye årsverk, sier Stokkebø, som er medlem i kommunalstyret for oppvekst, til RA.

I tillegg kommer 8,8 millioner til tidlig innsats i de lokale skolene.

– Jeg forstår at de fire ungdomsskolene som har hatt ekstra lærere synes det er dumt. Samtidig har man lenge vært klar over at det var midlertidige stillinger. Jeg har full tillit til at skolene håndterer dette godt, sier Stokkebø avslutningsvis.

LES OGSÅ: 74 færre lærerårsverk i Stavanger

Mer fra Dagsavisen