Stavanger

Barnemuseets nye faste utstilling på plass

Norsk barnemuseum åpner i dag sin nye faste utstilling «Tidsrommet – barndom gjennom 900 år». Her kan publikum gjøre et dykk i hvordan barn hadde det fra middelalderen fram til vår egen tid.

Hege Stormark og Mette Tveit, her foran et hologram i Norsk barnemuseum med barndommen til Kristin og Magnus fra 1280. Foto: Ole S. Nerheim.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Mette Tveit, konservator ved avdeling for kulturhistorie, forteller at her skal både barn og voksne får et innblikk i hvordan barn har hatt det i disse 900-årene.

– Her er det barn selv som formidler sine historier gjennom en gutt og en jente på 10 år fra 5 forskjellige epoker. Fra 1280-tallet, 1880, 1900, 1960 og 2005. Her har vi fått barn fra Barneteatret til å fortelle om hverdagen sin. Med hjelp av moderne teknologi framstår de i et hologram, sier Tveit.

Ved å trykke på knapper vil disse «tidsbarna» også fortelle hvem de er, hva de må gjøre, hva de liker å gjøre og hva de tenker på.

Fra 1125 til i dag

Med denne utstillingen skal de som kommer til Norsk barnemuseum få oppleve hvordan barns verden i Stavanger har vært helt fra 1125 og fram til i dag.

– Vi har også laget denne utstillingen slik at opplevelsene kan tas inn både visuelt og med lyd og lukter, slik at en på den måten kan tilegne seg kunnskap om barns fortid med alle sanser, sier Hege Stormark, konservator og daglig leder for Norsk barnemuseum. Utstillingen viser både historiske kulisser med filmer, aktiviteter, gjenstander, illustrasjoner og kostymer som til sammen skaper rammen omkring barndomshistorien.

Godt samarbeid

– Vi har også hatt en rekke gode samarbeidspartnere for å lage «Tidsrommet». Barneteateret har gjort en fantastisk jobb. De kommer også hit på åpningen for å framføre et skuespill, sier Stormark.

Hun sier at Rogaland Teater har vært viktige i produksjonen også med tanke på å stille med rekvisitter og kostymer. Godalen videregående skole har vært med å sydd kostymer. Bidrag har de også fått fra Johannes læringssenter, Auglends skole og «Magnus Lagabøters Landslov» fra Bergen.

– Selv om denne utstillingen skal bli stående fast i Norsk barnemuseum vil vi med jevne mellomrom også oppgradere og gjøre utskiftninger, sier Stormark.

Utstillingen skal åpnes av Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet.