Stavanger

Vil rive parkeringshuset på Jorenholmen

Administrasjonen foreslår å rive parkeringshuset på Jorenholmen. Erstatningen skal komme på Fiskepiren.

Dette kom fram da prosjektleder Tor Brynjar Welander og kommuneplansjef Ole Martin Lund la fram forslag til ny sentrumsplan for Stavanger.

– Det frigjør Jorenholmen til et større offentlig anlegg, sier Welander.

Planen er å flytte parkering og andre trafikkfunksjoner til Fiskepiren.

– Fiskepiren blir et viktig overgangspunkt for ulike trafikkfunksjoner. Det vil også bli lagt til rette for et framtidig anløp av Hurtigruten, framholder Lund og Welander.

Venstre: Akutt lykkerus!

Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen ble umiddelbart svært glad etter forslaget om å rive parkeringshuset på Jorenholmen.

- Jeg fylles av en akutt lykkerus når jeg hører om Jorenholmen. Det er sjelden en akutt lykkerus brer seg i kroppen, var Thorbjørnsens umiddelbare reaksjon.

Planen er å flytte 500 parkeringsplasser fra Jorenholmen og opprette 600 parkeringsplasser ved Fiskepiren.

- Vi kompenserer for bortfall av parkeringsplasser på gateplan, og flytter parkeringen litt lenger unna sentrumskjernen, sier kommuneplansjef Ole Martin Lund, som også opplyser at sentrumsplanen innebærer at det ikke lenger blir parkeringsplasser på Nytorget.

Kan bli svømmehall ved bystrand

Kommuneplansjefen og hans stab har foreslått å bruke tomten på Jorenholmen til andre offentlige formål.

– For eksempel kan et innendørs svømmeanlegg knyttet til den nye bystranden ved Oljemuseet være med og styrke Stavanger sentrum, sier Lund til RA.

Welander opplyser at det legges opp til flere parkeringsplasser i og nær sentrum i framtiden, totalt vil planleggerne ha 3800 parkeringsplasser. Samtidig vil parkeringsdekningen per innbygger og arbeidsplass gå ned, fordi det jo legges opp en massiv utbygging med 300-600 boliger og 12.000 til 24.000 arbeidsplasser.

– Slik situasjonen er i dag, er det alltid ledig i parkeringsanlegg i sentrum, selv de travleste dagene. Vi ønsker å få opp bruken av dagens anlegg, sier Lund.

Thorbjørnsen er klar på at Jorenholmen-tomten er altfor verdifull til å brukes som et parkeringsanlegg.

– Vi i Venstre har lenge ment at parkeringsanlegg er en helt feil bruk av en av de aller flotteste tomtene i Sentrum. Vi har ment at det heller bør bygges parkeringsanlegg inne i fjellet, men det viser seg at det kanskje ikke går på grunn av både kostnader og problemer med tilgjengelighet. Da må vi også være åpne for andre løsninger, for eksemepl på Fiskepiren. Administrasjonens forslag er åpenbart et skritt i riktig retning, men om Fiskepiren eller andre steder er det riktige, gjenstår å se. Det er også gledelig at parkering på Nytorget er fjernet i det nye forslaget, sier Thorbjørnsen til RA.

Helgø: Et godt forslag

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) er også åpen for endringer.

– Høyre har tidligere gått inn for å beholde Jorenholmen til parkeringsanlegg, men nå foreslås det jo å erstatte dem i et anlegg på Fiskepiren. Jeg synes det er et godt forslag, sier Helgø til RA.

Hun regner med at Jorenholmen og stenging av Klubbgata og Kongsgata er blant de mer kontroversielle forslagene som vil bli diskutert i Høyres gruppe.

– Administrasjonens forslag til sentrumsplan er i alle fall veldig spennende, og vil bety at vi skaper mer aktivitet for å styrke Stavanger sentrum som regionalt vekstsenter, sier Helgø.

Hun er oppvokst i Holmestrand, og ser positivt på planene om bystrand ved Jorenholmen.

– Det var noe av det første jeg merket meg da jeg kom til Stavanger at byen mangler en bystrand, sier ordføren, og peker på at selv om Stavanger værmessig ikke alltid er ideelt for strandliv, så vil en slik strand ha en fin funksjon som parkområde.

– Fantastisk!

Forslaget om å rive Jorenholmen parkeringshus vekker også glede i SV.

– Det er fantastisk å få vekk Jorenholmen og flytte parkeringsplasser bort fra den tomten. Det er også godt at Nytorget holdes fritt for parkering, sier kommunalråd Eirik Faret Sakariassen, SVs gruppeleder.

Begeistringen er mer avmålt i Frp, men gruppeleder Christian Wedler er i alle fall klar på at sentrumsparkering er viktig.

– Vi skal se på alle forslag. Vi ser på det som vanskelig å flytte p-plasser lengre bort fra sentrum. Men det er totalpakken for sentrum som er viktig, sier Wedler til RA.
Han er fornøyd med at det foreslås flere parkingersplasser i sentrumsplanen.

– i ønsker mer tilgjengelighet i sentrum og der er sentrale p-plasser viktig. Frp er enig med administrasjonen at det trengs flere p-plasser i sentrum for å beholde et levende sentrum, sier Wedler.

Mer fra Dagsavisen