Stavanger

Block Berge bygger for SR-Bank i Bjergsted

Block Berge Bygg AS skal bygge SpareBank 1 SR-Banks finanspark.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har inngått en intensjonsavtale med Block Berge Bygg AS om bygging av konsernets nye hovedkvarter på Bybergstykket i Bjergsted, på tomten som nå er parkeringsplass vest for Bjergsted Terasse.

– Det er en viktig beslutning som nå er tatt og som gjør at det første spadestikket kan tas allerede til høsten. Bygget som har en samlet kostnadsramme på om lag fem hundre millioner kroner skal etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2019, sier administrerende direktør Arne Austreid i en pressemelding.

– Best på pris og kvalitet

Det var i alt fire aktører med i finalerunden. Block Berge Bygg AS leverte inn samlet sett det beste tilbudet både med hensyn til pris og kvalitet, ifølge SR-Bank.

–  Jeg synes det er viktig at Block Berge Bygg AS i tillegg til å ha levert det beste tilbudet hva angår pris og kvalitet, også har til hensikt å benytte seg av et større antall lokale underleverandører. Dette vil kunne være av stor betydning for sysselsetting innen bygg og anlegg i regionen nå når tidene er mer krevende enn for kort tid siden, sier Austreid.

150 årsverk

På det meste vil byggeprosjektet direkte sysselsette over 150 årsverk, hvorav flertallet av disse vil være knyttet til det arbeidet som skal pågå lokalt her i regionen. Selve limtrekonstruksjonen vil bli produsert av Moelven Limtre AS på Moelv.

Samlet sett vil Norges største næringsbygg, basert på tre som bærende konstruksjon, bestå av godt og vel 23.000 kvadratmeter inklusiv tre underetasjer.

– Størrelsen på bygget er tilstrekkelig for å kunne være et moderne, framtidsrettet og miljøvennlig kontorbygg for de av konsernets ansatte som vil ha sin arbeidsplass her. Dette utgjør vel 750 av konsernets om lag 1200 ansatte, melder SR-Bank.

Nyeste fra Dagsavisen.no: