Stavanger

Stavanger SV: – Gi god, ikke billig omsorg

– Lettvint, kjempespesielt og løsrevet, sier Eirik Faret Sakariassen om Stavanger-rådmannens eldrekutt.

Kommunalråden for SV reagerer på at administrasjonen legger opp til kutt av sykehjemsplasser i Stavanger for å dreie innsatsen mer mot hjemmebasert omsorg. Rådmannen støtter seg på ferske råd fra en utredning firmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) har foretatt for fem storbyer.

– SV ønsker en god eldreomsorg, og det er ikke et mål i seg selv at den skal være billig. Det bekymrer meg at administrasjonen så lettvint henviser til PwC-rapporten, spesielt når den ikke sier noe om kvaliteten på tilbudet, bare kostnadene, sier Sakariassen til RA.

Han går ikke med på kutt.

– Rapporten er løsrevet fra vurdering av kvalitet. Befolkningen er opptatt av at tjenestene er gode nok, ikke de totale kostnadene. Vi blir ikke med på en konkurranse i å gjøre tjenestene billigst mulig, sier SV-eren. Han vil ha flere, ikke færre sykehjemsplasser.

– Det er kjempespesielt å redusere når vi vet at det siste tallet viser at 76 står i kø for langtidsplass, sier kommunalråden.

– Byråkrati

Han mener bestiller-utfører-modellen i Stavanger – der ansatte på et bestillerkontor tar avgjørelse om eventuelt pleienivå er byråkratisk og ressurskrevende.

– Det under meg at sentraladministrasjonen og det politiske flertallet så lettvint ser bort fra byråkratiet her, selv om de henviser til at også andre byer bruker det samme på administrasjon. I bestiller-utfører-modellen brukes mye ressurser på byråkratiske kontrollmekanismer. sier Sakariassen.

– Detaljstyring

Han tenker her ikke på lovpålagte medisinske rapporter.

– Problemet er at det er så mye unødvendig minutt-detaljstyring fra dem som sitter på et kontor langt unna brukeren. Denne kontrollvirksomheten er bortkastet, fordi vi uansett må levere de tjenestene som trengs, sier han. Kommunalråden viser til et eksempel:

– Hvis én pasient har en dårlig dag, eller har ramlet på gulvet, så må den ansatte gå tilbake og bruke tid på å forklare den ekstra tidsbruken i en rapport som administrasjonen skal behandle. Dette koster ressurser, sier Sakariassen, som sammen med SV har studert København, som har gått bort fra bestiller-utfører-modellen og ifølge Sakariassen spart 10 millioner kroner på det i løpet av et år.

– SV vil ha en tillitsreform i eldreomsorgen, og overlate mer av vurderingene til de som utfører det praktiske arbeidet, sier han.

Han og SV har ikke finansieringen for å beholde Vålandstunet sykehjem på plass ennå.

– SVs budsjett er ikke helhetlig lagt fram, men vi vil sørge for å skjerme de mest sårbare. Det betyr blant annet å redde sykehjemsplasser fra nedleggelse. SV vil se på eiendomsskatten som et virkemiddel for å finansiere fellesskapets velferd, sier Sakariassen.

– Tungvint ennå

Ap mener også at bestiller-utfører-modellen fremdeles fungerer tungvint.

– Flertallspartiene sier at de har forenklet ordningen og fjernet byråkratiet. Det er ikke det vi får tilbakemeldinger om fra de ansatte, for eksempel gjennom Fellesforbundet og Sykepleierforbundet. De mener bestiller-utfører-modellen fremdeles fungerer svært tungvint, sier Sahfana Mubarak Ali, Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for levekår.

– Det er feil at de som skal ta avgjørelsen om hva slags pleie pasienten skal få sitter på et kontor langt unna pasienten, legger hun til. Ap vil teste den nederlandske Buurtzorg-modellen, men i kommunal regi, i første om gang i én bydel.

– Ap ønsker som flertallspartiene også bedre økonomisk drift av eldreomsorgen. Det får de til i Nederland ved å gi de ansatte tillit, sier Ali til RA.

Reiten: Sunn konkurranse

Leder Kåre Reiten (H) i kommunalstyret for levekår forsvarer bestiller-utfører-modellen, som er en forutsetning for delprivatisering.

– Jeg er ingen stor forkjemper for privatisering, men jeg er 110 prosent sikker på at uten en viss grad av konkurranse vil det offentlige tilbudet sovne inn. En viss grad av privatisering skjerper det for øvrig fantastiske offentlige helsevesenet vi har i Norge, sier lederen i kommunalstyret for levekår til RA.

Reiten frykter monopol dersom konkurranseelementet fjernes helt.

– Det offentlige er og skal være fundamentet, men uten konkurranse kan det lett bli et monopolistisk, sovjet-likt system, sier Reiten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: