Stavanger

SV vil ha bybanen tilbake

For fire år siden avlyste Arbeiderpartiet årevis med planlegging av bybane på Nord-Jæren tre dager før valgdagen. Det blir stadig mer opplagt at den beslutningen har skadet regionens utvikling, skriver SVs Eirik Faret Sakariassen.

Derfor vil SV vekke liv i bybanedebatten på ny – tre dager før årets valg!

I 1993 ble bybanen lansert som idé for første gang, av SVs Hallgeir Langeland som da var bystyrerepresentant i Stavanger. Siden den gang har parti etter parti omfavnet ideen, også Arbeiderpartiet som stemte for bybane i sak etter sak – fram til avgjørelsen skulle fattes. Da snudde partiet, både i Stavanger bystyre, hvor det ble flertall for bybane uansett, men også i Rogaland fylkesting hvor de fikk flertall mot bybane med én stemmes overvekt. Med det satte Ap, Frp og Sp regionens mangeårige planlegging til side og ødela for en byutvikling som ville effektivisert reiser, redusert utslipp og forurensing og gitt oss et høykvalitets kollektivsystem.

Trafikkutfordringene på Nord-Jæren er store. Det samme er utslippene som forurenser lufta du og jeg puster inn. Og store problemer krever gode løsninger. SV vil fortsatt kjempe for å realisere bybanen på Nord-Jæren, samtidig som vi fortsetter satsing på buss og tog. På lang sikt vil SV jobbe for et metrosystem i regionen.

Jeg var nylig i Bergen, og hver gang jeg er der blir jeg like frustrert over at den utviklingen de har fått til der er blitt stanset her i byen. Og det har vært alt for stille fra alle oss som fortsatt vil ha bybane, og valgkampen har nesten vært fri for bybane. Det er synd, men helt i innspurten vil SV gjøre et siste forsøk på å få bybanen tilbake i debatten. Ikke for debattens skyld, men fordi det bybane kan medføre av positive ringvirkninger er avgjørende for Stavanger.

Vi vet at lufta i Stavanger og Sandnes har så mye forurensing at det ligger over de helsekravene staten vil pålegge byene fra 2016. Årlig er det flere nordmenn som dør av farlig luft enn av bilulykker, omtrent 1500. Forurenset byluft gjør friske folk syke, syke folk sykere og de sykeste dør av det. Derfor må vi gjøre aktive grep for å få folk fra bil til kollektiv, sykkel og gange så forurensingen av lufta vi puster inn går ned. En bybane, som går til de riktige plassene, vil ha et stort passasjergrunnlag og dermed kunne redusere bilbruken dramatisk.

Den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt at dagens bussvei, mellom Sandnes og Stavanger, skal kunne konverteres til bybane. Det vil være klokt. Men jeg tror rutevalget var en av grunnene til at bybanen fikk sin triste slutt. SV i Stavanger fremmet tidlig forslag om en alternativ trase, nemlig fra Stavanger, via SUS, opp til UiS på Ullandhaug og derfra videre i to ulike retninger, nemlig Sola flyplass og Forus/Sandnes. En slik rute ville dekket de aller største arbeidsplassene i regionen, som er sykehuset, universitetet og Forus, i tillegg til de mange reisene på Sola flyplass.

I stedet ble bybanen planlagt nært tilknyttet dobbeltsporet på Jærbanen. Det vil være aktuelt med bybane også der etter hvert, men fordi så mange ikke så behovet for det nå ble presset mot bybane etter hvert større. Det er allikevel fortsatt stort behov for et høyverdig kollektivtilbud, med så mange ringvirkninger som en bybane har!

I Bergen har boligbyggingen og næringslivet blomstret der bybanen ligger. Folk vil bo slik at de kan reise på en god og effektiv måte, og alle som har brukt bybane enten i Bergen eller i andre byer vet hvor komfortabelt og raskt det er. De partiene som har kjempet mot bybanen i Bergen snakker veldig stille når det diskuteres hvem som jobbet mot bybanen. Min spådom er at når bybanen er blitt en tilsvarende suksess i Stavanger vil representanter fra Ap, Frp og Sp være like tause som sine bybanemotstandsvenner i Bergen.

Kommunene i byområdet Nord- Jæren må samarbeide om transportløsningene. Jernbane og bybane må være stammen i kollektivtilbudet sammen med et stort antall busser med hyppige avganger. Der innfartsveiene har to felt, skal det ene feltet være forbeholdt kollektivtrafikken.

SV vil arbeide for å realisere en metro for binde regionen sammen på lang sikt. Vi vil i framtiden trenge langt større kollektivdekning og et kollektivsystem som tåler en stor region med lange avstander og mange innbyggere.

Behovet for bybanen har ikke blitt mindre de siste fire årene, og det vil fortsette å øke de neste fire årene. Derfor vil SV ta kampen for å få bybaneplanene på skinner igjen! Hvis du vil støtte oss i det håper jeg du stemmer SV 13. eller 14. september!

Godt valg!

Nyeste fra Dagsavisen.no: