Stavanger

Vil avskaffe minuttvedtak

Eirik Faret Sakariassen (SV) vil kvitte seg med bestiller-utførermodellen og styrke tilliten til de ansatte i hjemmetjenesten.

Bilde 1 av 3

– Fleksibilitet og frihet er en bedre modell enn skjema og systemer. De ansatte i hjemmetjenesten drives av en indre motivasjon til å hjelpe folk, og derfor synes jeg de fortjener mer tillit enn det som er i dag, sier Faret Sakariassen.

Mer makt nedover

Faret Sakariassen ønsker å avskaffe bestiller-utførermodellen og minuttvedtak, som går ut på at bestillerkontoret i Stavanger behandler søknader om ulik helsehjelp, og fatter vedtak. Basert på vedtaket som gjøres er pleieren gitt et visst antall minutter med hver pasient. Dersom det brukes mer tid enn vedtaket tilsier, må helsefagarbeideren skrive rapport.

– Denne modellen gir en tydelighet til de som mottar tjenestene om hva de har krav på, men jeg tror både pleier og pasient vil tjene mer på at en i større grad kan tilpasse seg dagssituasjonen til den pleietrengende, sier Faret Sakariassen.

I stedet for bestiller-utførermodellen ønsker politikeren en tillitsmodell, hvor de ansatte har større rom for å styre egne dager, basert på pasientenes behov og ønsker.

– Tillitsreformen vil være med på å gi mer makt nedover i organisasjonen, samt å gi større frihet til de som utfører jobben, sier Faret Sakariassen.

I én uke har Eirik Faret Sakariassen jobbet gratis i hjemmesykepleien i Stavanger for å få et innblikk i hvordan ting fungerer på de ansattes nivå. Han mener det ikke kan finnes en standardform for hvor lang tid pleie og omsorg skal ta, og at det ideelle ville vært å erstatte minuttvedtak med kategorier.

– Å omstrukturere eldreomsorgen i Stavanger er ikke gjort på en dag, men i første omgang ønsker vi et prøveprosjekt i Hillevåg og Storhaug/Hundvåg. Nå har jeg vært ute en uke, og jeg opplever at mange tenker på tid og tillit på samme måte som meg, sier Faret Sakariassen.

Mindre tidspress

Helsefagarbeider Ann Emilie Bjånes er positiv til SVs forslag om å avskaffe minuttvedtak.

– Jeg tror det kan bli veldig bra, for det er jo vi som drar til pasientene og ser hjelpebehovet. Selv om det meste blir gjort, tror jeg tidspresset vil bli mindre. Mange har behov for at vi setter oss ned og tar en prat, men det blir det ofte ikke tid til, sier Bjånes.

Hun synes politikerens arbeidsuke er et flott initiativ, og tror det er en positiv opplevelse for Faret Sakariassen. Bjånes skulle gjerne sett at flere politikere gjorde det samme.

– Jeg tror det kan styrke hans saker og argumenter ved at han har vært ute med oss, sier Bjånes.

– Urealistisk tankegang

Kåre Reiten (H) mener Stavanger kommune verken har kapasitet eller økonomi til å gjennomføre tillitsreformen SV ønsker.

– Vi skal ikke bruke våre sykepleiere til å servere kaffe og boller. SV har for all del noen poeng, men jeg har jobbet som lege i 35 år, så jeg tror jeg har en del kompetanse på området, sier lege og leder for levekår, Kåre Reiten (H).

Han sier den reelle løsningen for å møte behov for sosialisering ikke er å la sykepleierne jobbe som selskapsdamer, men å øke motivasjonen for frivillighet, og at pårørende i mange tilfeller må gjøre en større innsats.

– Jeg er ikke uvillig til å se på andre modeller og prøveprosjekt, men her må jeg sette foten ned. Dette er en urealistisk tankegang, og Stavanger kommune har verken kapasitet eller økonomi til å gjennomføre dette, sier Reiten.

Alle yrker er stressende

Han nevner sykepleiernes lovpålagte rapportering som en viktig del av ordningen.

– Jeg, som lege, vet at hvis du ikke har dokumentert det du har gjort, har du ikke gjort det. Og blir det klagesak har du et problem.

Reiten sier hjemmesykepleien er like stressende som mange andre yrker i byen.

– Det er ikke slik at de løper fra hus til hus med tungen ut av munnen, sier Reiten, og legger til at hans parti har like mye tillit til helsearbeiderne som SV.

– I praksis er rett og slett ikke Faret Sakariassens ønske realistisk, sier Reiten.

– Trenger data

Per A. Thorbjørnsen (V) sier det kreves en betydelig mengde data i forkant av en slik endring SV foreslår.

Thorbjørnsen har arbeidet i 34 av 50 virksomheter, og han vet godt at man blir påvirket av arbeidet.

– Våre opplevelser der og da skal vi ta med oss i politikken. Men å over natten skulle omorganisere hjemmesykepleien basert på opplevelser er ikke nok. Vi må være mer faglige enn som så, og vi trenger konkret data fra sykepleiere og fagforbund før vi kan kjøre en prøveordning, sier Thorbjørnsen, og er enig med Reiten i hans utspill om rapportering.

– Det er avgjørende at dokumentasjon er faglig forsvarlig, dersom noen ønsker å følge opp saken. Men den eventuelle unødvendige rapporteringen er det ikke vanskelig å si at vi vil til livs, sier Thorbjørnsen.