Stavanger

SV ønsker nasjonalt løft for de aller minste

SVs Eirik Faret Sakariassen og Ingrid Kristine Aspli utfordrer helseminister Bent Høie (H) til å satse på hjemmebesøk hos nyfødte barn.

I dag skal alle nyfødte barn få tilbud om hjemmebesøk i løpet av de første 7–10 dagene, noe som ofte ikke skjer på grunn av knapphet av ressurser i helsestasjonstjenesten.

– Hjernen formes av erfaringer, og tidlig utvikling påvirker senere utvikling. Etter at vi blir født, utvikler hjernen seg i rekordtempo, og da er det utrolig viktig at vi skaper gode og trygge omgivelser å vokse opp i. De fem første årene utgjør grunnlaget for hvordan vi blir som mennesker, sier SVs tredjekandidat Ingrid Kristine Aspli.

– Kan lære mye av danskene

I tillegg til å være tredjekandidat til bystyret i høsten lokalvalg, er hun også barnepsykolog. Hun mener vi som samfunn har mye å lære av en dansk helsestasjonsmodell.

– Det er ikke slik at danskene er bedre enn oss i alt, men de har mange flere hjemmebesøk. Det gjør det enklere å få en bedre forståelse av hvordan barnet og familien har det. I tillegg kan barnet vise fram sin utvikling i kjente omgivelser framfor på et ukjent kontor, sier Aspli.

Sammen med blant andre SVs ordførerkandidat Eirik Faret Sakariassen var hun i København i forrige uke for å se på hvordan de organiserer sin oppfølging av de aller minste.

– En vanskelig oppvekst skaper ofte vanskelige liv, noe som kan føre til store kostnader senere i livet. Derfor er det ekstremt smart både for folkehelsen og samfunnsøkonomien at vi satser mer på de aller minste, sier Aspli.

Utfordrer Høie

Faret Sakariassen sier at SV til høsten vil legge fram et forslag om å øke antallet hjemmebesøk i tidlig alder.

– Målet vårt er å skape en bedre barndom for alle barn, og vi vet at vi ikke kan gjøre det fra Stavanger alene. Derfor ønsker vi at Stavanger skal bli en forsøkskommune for å se om flere hjemmebesøk vil være fordelaktig for våre aller minste, sier Faret Sakariassen.

Derfor ønsker han å utfordre helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til å gi mer penger til helsestasjoner og helsesøstre.

– For å få gjennomført prosjektet trenger vi økte statlige midler, i tillegg til at vi i Stavanger i større grad må prioritere å styrke helsestasjonene med ikke øremerkede midler, sier Faret Sakariassen.

Mer fra Dagsavisen