Stavanger

KRONIKK:Menns vold – menns ansvar

Menns vold mot kvinner og barn er i mine øyne et omfattende samfunnsproblem. Det er oss menn som må ta et oppgjør med det, skriver Eirik Faret Sakariassen (SV).

Det går en klar linje fra samfunnets syn på kvinner til den volden kvinner utsettes for. Derfor må kvinnesynet hos mange menn endres. Et samfunn som uten kvaler stilltiende aksepterer at menn kjøper sex gir sin tilslutning til at kvinner kan kjøpes som et hvilket som helst annet objekt. Det er viktig at dagens sexkjøpslov beholdes. At liberalistene i Frp og Høyre vil fjerne loven er ikke overraskende, men det er veldig skuffende om et parti som Venstre vil gå med på dette. Og dermed gå tilbake til et lovverk som straffer kvinner utsatt for menneskehandel og overgrep, framfor menn som bidrar til denne aktiviteten.

På møtet «Har du kjøpt min datter i natt?» arrangert av LO Rogaland i november fikk jeg høre historien til «M». En ung dame fra Nigeria som ble lurt til Norge, med et løfte om et liv i rike Europa. Da hun kom hit ble hun tvunget til å selge kroppen sin på gaten i Bergen – og hvis hun nektet, ble hun truet med vold og i verste fall døden. Hun fortalte at hun gråt hver dag. Hun beskriver det som et rent helvete.

Heldigvis fikk «M» hjelp og kom seg ut av dette forferdelige marerittet. Hun sa: «I was a victim. But now I am a victory!»

Hennes historie forteller meg at vi har en lang vei å gå for å sikre alle kvinners frihet. Kampen mot menneskehandel og prostitusjon må vi holde oppe. Og jeg mener det er vi menn som må ta det største ansvaret. Hvis menn slutter å kjøpe sex, opphører menneskehandel og prostitusjon – og ingen flere kvinner må gå gjennom det «M» fortalte om.

Menns vold mot kvinner er et samfunnsproblem. Men først og fremst er det faktisk et mannsproblem. For det er menn som står for mesteparten av vold mot kvinner og barn.

Så vil kanskje noen si at det også finnes kvinner som utøver vold mot menn og barn. De har rett, men når det dras inn i denne sammenhengen, bidrar det ikke til å berike debatten. Jeg vil heller si at det bagatelliserer volden. Det er bare å gå til statistikken for fakta.

  • Forekomsten av voldtekt noen gang i løpet av livet var 9,4 prosent hos kvinner og 1,1 prosent hos menn
  • Halvparten (49 prosent) av kvinnene som rapporterte voldtekt hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år
  • Seksuelle overgrep mot kvinner ble utført nesten utelukkende av menn. Også overgrep mot menn ble stort sett utført av menn
  • De aller fleste kjente overgriperen.

Tallene er hentet fra rapporten «Vold og voldtekt i Norge: En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv» utgitt av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i 2014.

Kan vi leve godt med at i Norge trengs omtrent 50 krisesentre, som tar imot voldsutsatte kvinner og barn? Kan vi godta at dette bare fortsetter, år etter år? Kan vi akseptere at mange får livene sine ødelagt? Kan vi ikke gjøre noe med det?

Jeg er feminist. Det mener jeg man kan kalle seg om man mener svaret på de to følgende spørsmålene er ja: Har kvinner gjennomgående mindre makt enn menn? Og syns du vi må gjøre noe med det?

For meg og mange andre er det opplagte svaret på disse spørsmålene ja. Slik er det dessverre ikke for alle. Og blant flere råder et kvinnesyn som skremmer meg og som ikke hører hjemme i 2015.

SV vil
være med på å sikre at handlingsplan mot vold i nære relasjoner blir til synlig handling. Det er viktig at både voldsutøvere og voldsutsatte, inkludert barn som har opplevd vold i familien får et lavterskel behandlingstilbud i Stavanger kommune. Vi kan gjøre noe med det. Som samfunn kan vi ha strenge straffer, gode oppfølgingstiltak og tilbud til de som utsettes for dette. Som individer kan vi gi beskjed og gi uttrykk for hvilket verdier som bør råde. Vi gir våre holdninger videre til våre barn. Unge gutter må lære at det aldri er greit å slå eller skade andre, enten det er kvinner eller menn som skades. Vi menn må ta ansvaret – for det er ulvene i vår egen flokk som forårsaker dette.

Nyeste fra Dagsavisen.no: