Stavanger

Dropper skolekutt, dobler eiendomsskatten:Her er SVs budsjettforslag

I SVs budsjettforslag tilbakestilles de fleste av Rådmannens forslag til kutt. Pengene henter de ved å doble eiendomsskatten.

Førstekandidat i Stavanger SV, Eirik Faret Sakariassen, og avtroppende gruppeleder Marcela Molina la fram SVs forslag til alternativt budsjett tirsdag. Der reverseres de fleste kuttforslagene til rådmannen – særlig barn og unge prioriteres. Pengene tar de inn ved forslaget om å doble eiendomsskatten.

Flertallspartiene la fram sitt alternative budsjett i går, i dag var det SVs tur, før Frp følger i morgen og Ap torsdag. Alle vil bruke pengene annerledes enn rådmannen og vise seg fram før neste års kommunevalg. For SV er det særlig tre satsingsområder som gjelder: Barn og unge, eldre og miljø.

– Vi nullstiller alle kuttene som rammer barn og unge. Det er jeg stolt av. Stavanger-skolen er så belastet allerede at det er ingenting igjen å kutte, sier Eirik Faret Sakariassen, Stavanger SVs førstekandidat før kommunevalget i 2015.

I budsjettforslaget tilbakefører SV rådmannens skolekutt på 47,1 millioner kroner i 2015, og 67,1 millioner kroner i 2016–18.

Sakariassen mener rådmannens kuttforslag for skolen vil merkes godt for barnefamilier, da særlig prisøkningen på SFO.

– Det er feil retning å gå. Konsekvensen er at barn blir tatt ut av skolefritidsordningen. Tilbudet er et viktig virkemiddel for å gi barna en mer helhetlig skoledag, mener Sakariassen.

Viderefører sykehjemsdrift

SV er også imot rådmannens forslag om å legge ned driften ved Mosheim og Vålandstunet sykehjem. Partiet vil videreføre driften til Lervig sykehjem står klart i 2017.

– Vi kan ikke legge ned disse sykehjemmene før et alternativ er på plass, mener Marcela Molina.

SV vil også tilbakeføre de 10 millionene rådmannen vil kutte i hjemmesykepleien.

– Hvis færre får hjelp til å bo hjemme, blir det større behov for sykehjemsplasser og lengre ventetid. Ønsker jeg at min gamle mor skal stå lengre i kø for å få en sykehjemsplass, spør Molina.

Når så mange kutt skal nullstilles, hvor tas pengene fra?

Dobling av eiendomsskatt

SV foreslår å doble eiendomsskatten fra dagens takst på 2 promille til 4 promille. Dette utgjør en ekstrainntekt på 135 millioner kroner. Det blir ingen endringer i bunnfradraget, det vil fremdeles være på 360.000 kroner.

– Vi mener det er bedre å ta regningen i fellesskap, framfor at småbarnsfamiliene får en ekstraregning, sier Molina.

SV vil også skaffe til veie ekstra millioner ved å droppe folkebadet, selge Stavanger Forum og ta ut økt utbytte av Forus Næringspark.