Stavanger

SV vil ha to barnehageopptak

I SVs forslag til statsbudsjett er det lagt inn penger til to barnehageopptak. Samtidig forblir maksprisen uendret.

Alle barn som er født før 1. september er garantert barnehageplass. Barn som er født etter denne datoen, må vente til neste år. Den regelen liker Stavanger-politiker Eirik Faret Sakariassen og SV dårlig.

– Helt vilkårlig har man satt en dato. Det er ingen logikk at det skal være slik. Datoen gjør at foreldre må drive med barneplanlegging for å sikre at barna blir født før 1. september. Sykehusene opplever stor pågang ukene før denne datoen. Slik ordningen er nå kan det ta halvannet år før barn får barnehageplass, sier Faret Sakariassen til RA.

Undrer seg
I sitt alternative budsjett har SV utsatt datoen til 30. november.

I tillegg vil SV beholde maksprisen på 2431 kroner.

– Fra 2015 vil maksprisen øke til 2580 kroner. 100 kroner opp rer kanskje ikke så mye, men det er 1200 kroner i året. Dette skal man ikke pålegge familier med trang økonomi.

Faret Sakariassen stiller seg undrende til at regjeringen ikke har gått bort fra ett barnehageopptak i året, og at det i tillegg er planlagt å øke maksprisen.

– At regjeringen og Høyre prioriterer skattekutt når de har vært så tydelige på å endre dette, er underlig.