Stavanger

Ny sentrumsplan i Stavanger:– Hurra, men nå må noe gjøres

Arild Tvedt lot seg begeistre av den nye sentrumsplanen. Samtidig var han klar på at planene faktisk må gjennomføres. Nå vil han ha flere gårdeiere på banen.

Bilde 1 av 2

– Jeg er begeistret over det jeg hører og ser. Det er en fantastisk plan. Det er viktig med et hurra, men nå må det også gjøres noe. Handelen kan leve uten byen, men byen kan ikke leve uten handelen, sa Arild Tvedt, leder av Næringsforeningens ressursgruppe for Stavanger sentrum, etter presentasjonen av sentrumsplanen i Rosenkildehuset.

Savner gårdseierne

Tvedt, som også er styreleder i Tvedt eiendom, ønsker også å få flere gårdeiere i sentrum med på laget.

– Vi som gårdeiere har et kjempestort ansvar. Det er en utfordring å komme i dialog med alle. Gårdeierne kan være mer med på å ta styringen over hva som skal skje i sentrum. Eiendomsdrift må være dynamisk, og de må kanskje tenke mer på hvem de vil ha som leietakere. Nå må gårdeierne kjenne sin besøkelsestid, sier Tvedt.

Han synes også at det er på tide å snu nullveksten i sentrum.

– Det har stått stille. Man må legge til rette for at folk og bedrifter kan komme til sentrum. Det er flere som vil det, sier Tvedt, som også er klar på at man i startfasen av planleggingen må ha takhøyde.

– Vi må ikke gå rett i skyttergraven fra starten av. Her må vi ha en åpen og god debatt.

– Stavanger er faktisk lite

Odd Erik Hansgaard (uav.) synes det er viktig å få sentrumsplanleggerne ned på jorden.

– Stavanger er en liten by. Sentrum er lite. Når vi legger store planer, må vi se på hvilket utgangspunkt vi har i forhold til antall folk som bor her og som er aktuelle for å ferdes i sentrum, sier politikeren til RA.

Han mener også at verning er et stort hinder for utviklingen.

– Jeg er for verning, men det bremser ny vekst.

Hansgaard ønsker også mer åpne rom med underholdning i sentrumsbildet.

– Det bør være «underholdning» i gatene hver 50 meter i sentrum. Da gjør det ikke så mye om man må gå fra Stavanger øst til Bjergsted, sier Hansgaard, som for ordens skyld har tro på de nye planene.

– Planen er veldig god. Det er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet.

– Sentrum har stått stille

Det er over 16 år siden Stavanger sentrum fikk sin egen plan for hvordan sentrum skulle utvikle seg i framtiden. Som RA skrev tidligere denne uken ble langt fra alt realisert.

Fredag legges den nye sentrumsplanen ut på høring med høringsfrist den 16. januar. Planen skal redde sentrum fra å seile enda mer akterut etter 15 år med nullvekst.

Samme tall som i 2003

– Sentrum har hatt en nullvekst, mens resten av regionen har vokst. I 2003 var det cirka 20.000 arbeidsplasser i sentrum. Det er like mange i dag. I 1998 var det 70.000 reisende til Stavanger sentrum. Også dette tallet er det samme i dag. Handelsutviklingen har også hatt liten vekst, forteller Kristin Gustavsen, prosjektleder for sentrumsplanen.

Gustavsen mener det nødvendigvis ikke er negativt med nullvekst i sentrum, men det er uheldig at utviklingen i sentrum står stille i samme periode som resten av regionen raser av gårde. Det fører til at sentrum på sikt kan miste sin posisjon.

– I de overordnede planene skal sentrum ha en viktig rolle. Det har Stavanger sentrum i dag. Men får vi ikke snudd trenden, vil sentrums posisjon reduseres, forteller Gustavsen.

Trenden skal snus

Trenden skal snus når den nye sentrumsplanen kommer til unnsetning.

– Den nye sentrumsplanen gir rom for nye arbeidsplasser. Vi skal legge til rette for nye kontormuligheter tett på middelalderbyen, Holmen, østre og vestre havn, Løkkeveien, Bergelandsgata og aksen mot Paradis og Stavanger øst. Det skal bli en kompakt by med arbeidsplasser og boliger, sier Gustavsen, som sammen med kommuneplansjef Ole Martin Lund presenterte planene i Rosenkildehuset onsdag.

– Vi må ha et samspill mellom det gamle og det nye. Styrke middelalderbyen og sikre tilstrekkelig kapasitet, sier Lund.

Ser mot nye knutepunkter

Kommuneplansjefen sier sentrumshalvøya skal knyttes bedre opp mot de nye sentrumsnære knutepunktene Paradis, Bjergsted og Stavanger øst.

– Det er flott med konserthus, men Bjergsted og kulturtilbudet ligger et stykke ifra sentrum. Vi må ha mer sentrumsbebyggelse ut mot de nye knutepunktene.

Lund og Gustavsen mener boligandelen i Stavanger øst er for stor.

– Vi er i ferd med å få en ny Badedammen. Alle kan ikke spise av dem samme kaken, Ostehuset og Tou Scene. Tou Scene skulle være en sentrumsscene, men er nå en boligområdescene. Det skjer mye i Stavanger øst, men vi trenger mer sentrumsbebyggelse og sentrumsaktivitet, sier Lund.

Vil fylle ut Skansekaien

Sentrumsplanleggerne mener det også må fornyes i sentrumsgatene Løkkeveien, Bergelandsgata og Pedersgata.

Gustavsen vil også fylle ut Skansekaien.

– Det er blitt gjort før, men det spørs om vi får lov. Skal vi gjøre det så må det fylles betydelig for at det skal være hensiktsmessig.

Gustavsen vil også stenge Klubbgata og Kongsgata for biltrafikk. Antall parkeringsplasser skal også ned fra dagens 0,9 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter til 0,5.

Mer fra Dagsavisen