Stavanger

- Norges beste studentby

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) går inn for å gjøre Stavanger til Norges foretrukne studentby.

Ordføreren innrømmet i torsdagens formannskap at ambisjonen ikke er snau.

Den er i dag nokså heftig med tanke på konkurransen Stavanger møter fra studentbyer som eksempelvis Trondheim, Oslo og Bergen, og ikke minst med tanke på hva studentene selv rapporterer om eksempelvis boligmangel, studentmiljø og studietilbud.

Men tilsynelatende er det gode tendenser på gang også i universitetsbyen Stavanger, eksempelvis illustrert gjennom suksessen Studentenes hus har opplevd i dets korte levetid.

Sagen Helgø formulerte visjonen under torsdagens formannskap under behandlingen av meldingen om universitetsbyen Stavanger.

- Vi ønsker å bli beste universitetsby i Norge. Visjonen er å bli den foretrukne studentbyen. Dette er spenstig, men et viktig mål, sa ordføreren.

Studentboliger

Hun la blant annet til at det vil bli krevende å nå målet om 1000 studentboliger på campus, spesielt med den ifølge ordføreren altfor lave statlige støtten til studentboliger i 2013.

Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) minnet at slike universitetsbymeldinger er like landet rundt.

- Alle tilsvarende meldinger sier akkruat det samme. Det er en konkurranse om alt fra gode lærekrefter til gode studenter som alle byene ønsker å tiltrekke seg, sier Steinbakk.

Bjarne Kvadsheim (Sp) ga Steinbakk ros for observasjonen.

- Alle ønsker å framstå som den beste og mest attraktive studentbyen. Vi må sørge for at studenter trives når de kommer til Stavanger. Vi må blant annet se på hva det er som avgjør at studenter velger Stavanger. Samtidig har Steinbakk et viktig poeng: Det må ikke bli slik at studentene blir værende på campus slik at vi ikke merker dem i sentrum, sier Kvadsheim.

Sår tvil om boligmål

Karl W. Sandvig (Pp) innledet med å skryte av Universitetet i Stavanger (UiS). Så tok han for seg boligmangelen.

- Vi kan i framtiden ikke ha en studentby dersom vi ikke har plass til studentene. Her har Stavanger en kjempeutfordring. Vi snakker om cirka 1000 boliger fram mot 2020. Det er ikke lenge til, sa han.

Ordføreren sa dette om boliger.

- Studentboliger er viktig, og dette må vi få på plass. Vi må få på plass studentboligplanen i tillegg til denne meldingen. 1000 boliger på campus er et høyt tall. Det kommer til å bli tungt å få dette i land. Støtte fra regjeringen til 44 boliger i 2013 tilsier at det blir en utfordring å få på plass dette. Og hvis det er slik at denne byen er så mye dyrere enn andre studentbyer, så kommer vi til å få en utfordring. Derfor må vi satse på studentboliger, sa hun.

Marcela Molina (SV) sa at studentboligbilde ikke er helsvart.

- Vi kan være litt rause. Det har faktisk vært bygget en god del studentboliger de siste årene, sa Molina fra regjeringspartiet SV.

Hun la til at hun ikke har tro på at boligmarkedet i seg selv vil friskmelde situasjonen for boligsøkende studenter.

- Det er bevist verden over at det går an ved at private lager veldig rimelige boliger, kontret Atle SImonsen (Frp).

Refset administrasjonen

Både Tore B. Kallevig (Frp), Bjarne Kvadsheim (Sp) og Per A. Thorbjørnsen (V) gikk langt i å kritisere administrasjonen for at politiske vedtak om meldingen ikke viste igjen i det foreløpige utkastet.

- Jeg hadde håpet på at mer av det vi har vedtatt var mer innarbeidet. Jeg kan ikke se at meldingen er vesentlig endret siden forrige gang den politiske styringsgruppen behandlet den. Dette har gjerne ordføreren selv tatt opp med dem som har skrevet innstillingen. Jeg håper i hvert fall det, sa Kallevig.

- Det er forslag som ikke er innarbeidet. Nå må de bli innarbeidet. Når politiske organ sier at det skal inn i meldingen, så skal det inn i meldingen, sa Kvadsheim.

Kristen Høyer Mathiassen (H) spurte Molina om det ikke er slik at det oppstår en god mulighet for flere studentboliger i Stavanger dersom offentlig og privat sektor likestilles med hensyn til at det i dag bare er den offentlige sektor som får statlige tilskudd.

Molina svarte:

- Hvorfor skal vi bruke offentlige midler til å bygge studentboliger med profitt. Ingen her rundt bordet tror at de gjør det for å være snill. De gjør det for å tjene penger. Da er det bedre at pengene går til samskipnaden.

Ole Martin Juul Slyngstadli (Ap) kaller noe av debatten kunnskapsløs.

- Private bygger ut i dag på vegne av samskipnadene. Det er bare tull at private aktører ikke får bygge ut, sier han til RA.

Beklager signaler om mistillit

Fungerende Stavanger-rådmann Kristine Hernes ba om og fikk ordet etter å ha fått pepper fra Frp, Sp og Venstre.

- For rådmannen er det viktig at formannskapet og bystyret har tillit til at rådmannen følger opp vedtakene som gjøres. Slik jeg har hørt debatten stilles det spørsmålstegn ved hvorvidt vi har gjort det. Vi har tatt hensyn til alle vedtakene. Men det har skjedd ting siden sist behandling, spesielt med hensyn til Folken, sa Hernes, som beklager at folkevalgte opplever at administrasjonen ikke følger opp vedtak.

- Jeg beklager at dere opplever det. Generelt er det viktig å understreke at vi ikke ser overfladisk på vedtak. Det er styrende for vår virksomhet, og det håper jeg at politikerne har tillit til.

I voteringsrunden sluttet formannskapet seg enstemmig til rådmannens forslag med tilleggsforslag bakt inn som lansert av ordføreren. Frp sine tilleggsforslag følger saken.

Ordføreren foreslår visjonen om at kommunen skal framstå som landets beste vertskommune. Visjonen er å legge forholden til rette for at Stavanger blir den foretrukne studentbyen.

Ungdommens bystyre skal tas med som høringsinstans. Kommunen ønsker å styrke samarbeidet mellom kommunen og UiS innen nasjonale og internasjonale nettverk, relevante fag for kommunen som arbeidsgiver og for lokalt og internasjonalt næringsliv. Kommunen ønsker å vurdere å øke måltallet om en studentboligandel på 20 prosent. Kommunen ønsker også å utvikle en strategi for arkitektur og utforming av bygg og uteområder som støtter opp under ambisjonene om et UiS på et internasjonalt nivå.

Kallevig (Frp) fremmet følgende oversendelsesforslag med støtte fra Sandvig (Pp).

«Pkt. 8.4.

4. Tillegg: Stavanger kommune vil arbeide for å fjerne monopolet på studentboligbygging, herunder hvem som kan få tilskudd.

5. Stavanger kommune vil arbeide for å øke statens prosentsats for tilskudd per bolig og den maksimale kostnadsrammen per bolig.

6. Det bør forsøkes en ordning med å gi økt utnyttelsesgrad til utbyggere som setter av en andel av boliger i et byggeprosjekt til studentbolig driftet etter avtale med SiS/Stavanger kommune».

«Pkt. 9.2

- Stavanger skal ha et studenthus i sentrum.»