Stavanger

Kulturhovedstaden etter 2008

Gleden var stor i SV da ordfører Leif Johan Sevland fortalte at kommunen skulle kjøpe Tou Scene.

I bystyremøtet på mandag behandlet vi Kulturmeldingen for 2007-2011. Store visjoner til tross, vi har en lang vei å gå!

Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser og gir menneskene mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur har en egenverdi, men også store positive ringvirkninger. SV vil arbeide for at deltakende, estetiske, skapende og utøvende verdier i sterkere grad preger byen.

Et hovedmål med kulturpolitikken må være å sikre alle tilgang til et mangfoldig kulturtilbud og gode vilkår for opplevelse, deltakelse og utøvelse. Vi ønsker en offensiv, mangfoldig og liberal kulturpolitikk. Kulturtiltak er ikke utelukkende utgiftsposter, men fornuftige investeringer for et godt og inkluderende velferdssamfunn. Vi vil skape større rom for kultur der folk er til daglig, som på skolen, i barnehagen og ved institusjoner.

Stavanger var europeisk kulturhovedstad i 2008. Etterpå har mye fokus vært satt på hvordan man på best mulig vis skal føre kulturpolitikken videre for å utvikle kulturlivet og skape bedre arenaer for kultur med stor interesse fra publikum.

Et av de få Stavanger2008-prosjektene som ennå er synlig i byen, er Geoparken. SV vil videreutvikle dagens park. Grunnet dårlig vedlikehold har parken forfalt, men er likevel godt besøkt av folk fra alle generasjoner. Det er trist at vi ikke bevarer et av de fysiske bevisene for at vi et år kalte oss europeisk kulturhovedstad.

Politisk ledelse handler om å stake ut kursen, om å bestemme retning og få folk til å dra samme vei. Det ser det ikke ut som flertallspartiene klarer. Man har mange gode ønsker og visjoner, men i altfor stor grad mangler evnen til å prioritere og fullføre det man vil.

Gleden var stor i SV da ordfører Leif Johan Sevland fortalte at kommunen skulle kjøpe Tou Scene. Men skuffelsen var like stor da hans arvtaker, den sittende ordføreren Christine Sagen Helgø, fortalte at de nå skulle selge deler av Tou. Det er et kraftig signal å selge ut deler av det gamle bryggeriet, hvor vi forhåpentligvis kunne forventet mye godt kulturbrygg de neste årene.

Kulturmeldingen slår fast at «Nye Tou er på skinner». Det kan godt hende, men i likhet med enkelte perioder langs dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes, så må kulturlivet stadig vente. Meldingen om signalfeil har ikke rukket fram ennå, men den kommer nok.

I tillegg utsettes stadig planene for ferdigstillelse av øvingslokaler. Situasjonen for musikere som trenger øvingslokale begynner å bli kritisk. Det er ikke godt nok å få fire midlertidige containere, de trenger permanente og gode øvingslokaler.

På lørdag var jeg på arrangementet Lørdagsgodt på Folken. Da får lokale band og artister muligheten til å vise seg fram. Totalt åtte band spilte på Folkens tre scener. Jeg fikk for første gang høre bandet Ska-boom. Et lokalt band, som i dag øver på sin videregående skole. Når de slutter der har de ikke lenger sted å øve. Og som mange vet er det utrolig vanskelig å finne seg øvingslokaler. Det vil være synd om disse flinke musikerne ikke lenger kan fortsette å glede mange med sine fengende rytmer, takket være at kommunen stiller med for få øvingslokaler.

Ungdommer er like forskjellige som den øvrige befolkningen. Mange finner sin plass i organiserte fritidsaktiviteter, andre foretrekker at det finnes steder der de kan droppe innom i kortere eller lengre tid. Felles for alle er at vi søker utløp for livsglede og skapertrang så vel som opposisjon og utprøving av egne krefter. For SV er det viktig at det finnes et allsidig fritidstilbud til ungdommen slik at alle kan finne noe de trives med og mestrer. Gode fritidstilbud bidrar også til å forebygge rus og kriminalitet.

Metropolis er en viktig institusjon i byen vår. Den gir ungdom mulighet til å være en del av et uorganisert miljø, med trygge rammer, hvor de kan utfolde seg innenfor dans, musikk og andre kunstformer. I løpet av mine ungdomsår har jeg vært på en lang rekke konserter enten på Metropolis eller i regi av Metropolis. Stedet fostrer fram mange av framtidens Stavanger-kunstnere, da spesielt med tanke på rappere.

Det er slik at det trengs mer enn bare et universitet for å være en studentby! Om vi skal bli en mer attraktiv by for nye studenter må vi komme i gang med tiltakene. Ikke bare når det gjelder ennå flere studentboliger og et bedre kollektivtilbud til UiS, men studentkultur. Folken må pusses opp, støttes opp og fylles! Vi må i større grad få studentene ned i sentrum, enn det vi er i dag.

For å gjøre det lettere for innvandrere å bli kjent og komme i gang med sosiale og kulturelle aktiviteter vil SV opprette et tilbud i form av et «åpent hus» sentralt i byen.

SV er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur. Vårt mål er at alle barn som ønsker det, skal få plass i Stavanger kulturskole, og at kulturskoletilbudet skal være mangfoldig, rimelig og holde høyt faglig nivå. SV vil styrke samarbeidet mellom skolen, kulturskolen og andre kulturaktører.

Også bildekunstnerne må vente. På nye atelierer som en del av Nye Tou, men vi har mistet en viktig arena for bildekunstnerne i Sølvberget Galleri.

Jeg vil anerkjenne at mange gjør mye bra for kulturlivet i Stavanger. Men vi har som allerede sagt en lang vei å gå. Det er mange som vil mye. Inkludert SV og meg selv. Vi kan ikke være best på alt, vi må finne noe vi vil være best på.

Det er bedre å ha små ord og små handlinger, enn store ord og ingen handlinger!

Nyeste fra Dagsavisen.no: