Stavanger

Befaring for trygg skolevei

I går var Plan og forvaltning i Stavanger kommune og Statens vegvesen på befaring hvor målet er en trygg skolevei for alle elever på Hafrsfjord skole....

I går var Plan og forvaltning i Stavanger kommune og Statens vegvesen på befaring hvor målet er en trygg skolevei for alle elever på Hafrsfjord skole.

Det gjelder trafikksikringstiltak langs fv. 405, Regimentveien. Både Statens vegvesen og Stavanger kommune deltok siden tiltakene berører begge parter. Det var noen foreldre som tok initiativ i saken, og skolen/kommunen vil følge opp.

De ba om fartsdumper og redusert fartsgrense. Også andre tiltak ble drøftet.