Stavanger

Høyres helseløgner på ny igjen

Helse-Norge trenger en regjering som innser hva de virkelige utfordringene er.

Mange ganger har vi hørt Høyre gjenta seg selv i helsespørsmålet. Hakk-i-platen-taktikken ser nærmest ut til å virke.

For i en reklamefilm Høyre lagde (ja, den som skapte så mye oppstyr) snakker de om regjeringens «privatisering» som skaper et klasseskille. Det er jo så en trekker på smilebåndet bare av å høre Høyre snakke om dette; og at det ikke er en parodi!

Helsevesenet er i dag en av statens største og viktigste oppgaver. SV har i regjering vært med på å hindre privatisering av sykehus, og sørget for at sykehusene for mer bevilgninger gjennom basisbevilgningene og mindre gjennom innsatsstyring (per operasjon). Grunnen til dette er at vi ønsker å gi sykehusene mer stabile rammer og flytte fokuset vekk fra å gjøre flest mulig dyre operasjoner, til å få folk friske igjen. En av de virkelig store reformene som SV vil jobbe for er en omfattende tannhelsereform. Som ung i dag kjenner jeg til flere som dropper å gå til tannlegen, nettopp fordi prisen er altfor høy. Dette vil SV gjøre noe med, men da trenger vi et styrket SV i en ny rød-grønn regjering. Det er viktig at vi har en nasjon som setter tannhelse høyt og derfor vil SV utvide den gratis tannhelsen for mennesker under 23 år. Gjør tennene til en del av kroppen igjen! Studenter er i en særlig økonomisk sett trang situasjon, og derfor ønsker vi å gjøre tannhelse gratis for flere enn det er i dag! Men det stopper ikke der! Vi vil sette egenandelen til 2500 kroner. For mens man har egenandel på alle andre deler av kroppen, er det et unaturlig skille som går i munnen. Dette skal fjernes.

De neste fire årene blir det også viktig å forhindre privatisering, for privatisering tar arbeidskraft fra det offentlige. For det er åpenbart at det private på hente inn leger, sjukepleiere og administrativt ansatte fra et sted, og disse vil nok bli tatt fra det offentlige. Det finnes jo ikke noen reserve-omsorgsarbeidere, så hvor ellers skal man ta disse fra? Det hjelper lite å ha et privat «alternativ» til det offentlige så lenge begge bare er halvt besatt. Når vi også vet at det ble omtrent 1500 færre ansatte i omsorgssektoren under Bondevik II-regjeringen mot 10.000 flere under den rødgrønne regjeringen, ser vi at høyresidens politikk ikke henger på greip.

Fremskrittspartiet påstår å ønske et bedre helsetilbud. Dette vil de løse med private alternativer og stykkprisfinansiering. Stykkpris er for brød. Det fungerer bare dersom den tjenesten som tilbys er lett målbar, og det er ikke tilfelle innen helsesektoren. Alle diagnoser har forskjellige grader, alle pasienter leges ulikt og det blir for enkelt å gjøre det slikt. I helsesektoren trenger vi demokrati, vi trenger ikke markedsstyring. Med den oppdelingen i helseforetak ble kontrollen flyttet fra de folkevalgte og til styrerom. Effektivitet og økonomistyring ble de fremste redskapene for å måle sykehusenes suksess. SV krever at de folkevalgte skal ha kontroll over sykehusene og at kvaliteten på tjenestene skal stå i fokus. I tillegg må vi ha gode lokale sykehustilbud over hele landet. Nei til sentralisering!

En av dagens store helseutfordringer er livsstilssykdommene. Derfor blir det viktig å prioritere forebyggende arbeid i perioden som kommer. Det må jobbes mot livsstilssykdommer og legges til rette for å gjøre det lettere å trene. Det er i dag fylkeskommunen som har ansvar for folkehelsearbeidet. Østfold fylkeskommune, der SV sitter i posisjon, har tatt initiativ til å danne en folkehelseallianse med alle fylkeskommunene for å bedre det forebyggende arbeidet. I dag får dessverre altfor få mennesker transplantert organer. Vi vet at blant dem som får det er det mange som får leve videre, og vi kan redde mange liv. Selv har jeg familiemedlemmer som har fått transplantert organer, og som har fått leve mye lenger og jeg er utrolig takknemlig for dette. Derfor vil SV gå inn for en ordning der en kan reservere seg mot å være organdonor, ikke aktivt si seg villig til å være, slik det er i dag. På den måten vil vi redde langt flere mennesker. En dag kan det bli nettopp meg eller deg som får leve lenger, takket være en slik ordning.

Men mot slutten skal jeg komme tilbake til Høyre, deres propaganda og løgner. For i deres reklamefilm kan de fortelle at helsekøene i landet har gått opp. Det er i og for seg sant, og kan skyldes flere årsaker. Men det er ikke poenget i det hele tatt. For poenget med en kø er ikke hvor mange som står i den, men hvor fort den går. Den går fortere nå enn den gjorde da Høyre satt i regjering. Grunnen til det er at vi har fått 10 000 flere årsverk i omsorgssektoren, mens antallet gikk ned da høyresiden styrte landet. Vil vi tilbake til det?

Helse-Norge trenger en regjering som innser hva de virkelige utfordringene er, ikke en regjering som på død og liv skal privatisere. Da har man mistet fokus på hva som er viktig. Helsesektoren skal gjøre folk friske! Det er jobb nummer en. Andre sektorer får ta seg av verdiskaping og å tjene penger, men det er ikke helsesektorens ansvar! For øvrig håper jeg at alle koser seg med sommer og passer seg for svineinfluensaen.

God, sunn og frisk sommer videre!