Stavanger

Høysesong for gjenvinning

Finn Lea skal flytte fra Tasta til Mariero. På Forus blir han kvitt tilhengerlass med søppel. Og stadig flere benytter seg av gjenvinningsstasjonen.

Bilde 1 av 6

Det nærmer seg vårrengjøring og opprydding både ute og inne, og på IVARs gjenvinningsstasjon på Forus kommer en stadig strøm av folk som skal kvitte seg med avfall.

- Her er det veldig greit å bli kvitt søppel, sier Finn Lea til Rogalands Avis. Han har siste innspurt i en flyttesjau, og syns det er utmerket å benytte seg av gjenvinningsstasjonen på Forus. Noe av det han har med seg bakpå bilen sorteres og kastet, mens det som er brukbart leveres på «Byttebuå».

- Det er bra at andre kan få nytte av det vi ikke trenger, men som er fullt brukbart, sier Lea.

Gjenvinner mye

Lea innrømmer at han ikke er blant de beste til å sortere, men på gjenvinningsstasjonen er han nødt til å være nøye.

Her er containere for alt fra ledninger og mobiltelefoner, til isopor og avfall fra hagen.

Og i Byttebuå kan du levere ting du ikke vil ha, men som er i orden sånn at andre kan bruke det.

Og mens Finn Lea selv sier han ikke er flink å sortere avfall hjemme, står det bedre til med de andre i IVARs dekningsområde. For her materialgjenvinnes hele 65 prosent av alt vi kaster, mot et landsgjennomsnitt på rundt 50 prosent.

Utvider åpningstiden

I 2008 ble det levert inn 24.000 tonn avfall på gjenvinningsstasjonen på Forus. Det ble blant annet levert inn 6499 tonn restavfall mot 6470 i 2007.

Og Ivar gjennvinnigsstasjon Forus har om lag 100.000 besøkende i året. På en vanlig lørdag kan det være opptil 1000 biler innom, og en del ventetid. For å avhjelpe dette utvider de nå åpningstiden. Fra april og ut september er det åpent fra halv åtte om morgenen til halv ni om kvelden mandag til torsdag.

- Og alt som kommer inn her blir gjenvunnet, presiserer Tord Tjelflaat, overingeniør i IVAR (Interkommunal vann-, avløp og renovasjonsselskap) til Rogalands Avis.

Plastemballasje sendes for eksempel til Tyskland og drikkekartonger blir blant annet til grandiosaesker i Sverige.

Forbedringspotensial

I Stavanger ble det kastet 124 kilo restavfall per innbygger i fjor. Vi kildesorterte 104 kilo bioavfall i brun dunk og 75 kilo i papirdunken.

En analyse fra 2007 viser at IVAR-kundene sorterer ut hele 95 prosent papir og 82 prosent papp, men bare 50 prosent av drikkekartongene ble levert til materialgjenvinning.

- Vi har også et forbedringspotensial når det gjelder småelektrisk, som mobiltelefoner og lyspærer. I restavfallet var det hele 800 tonn småelektrisk i 2007, sier Tjelflaat.

I motsetning til nabokommunene, bortsett fra Sandnes, har Stavanger foreløpig ingen henteordning for plastemballasje.

Så mens Gjesdal kommune kildesorterte 15,1 kilo plast per innbygger, ligger Stavanger på usle fire kilo hver. Og mens Stavanger får inn 11,11 kilo glass og metall per innbygger, ligger Gjesdal kommune på 17,5 kilo per innbygger. Gjesdal har innført trilledunk til husstandene også til glass og metall, og samler inn hele 90 til 95 prosent av dette avfallet.

- Stavanger kommune avventer en utredning fra oss på om det er mulig å sortere restavfallet maskinelt, eller ikke. Denne utredningen vil bli klar i løpet av året, sier Tjelflaat.

Nyeste fra Dagsavisen.no: