Slik blir skoleåpningen

Alle 5. -10. klassinger i Stavanger skal tilbake på skolen neste uke - men alle starter ikke på likt.

Stavanger kommune og skolene jobber nå med detaljerte opplegg for skolestart for de største elevene som skal tilbake på skolen i løpet av neste uke, og det blir ikke slik at alle starter mandag. 

10. trinn ved skolene i Stavanger starter igjen mandag 11. mai, og 7. trinn starter senest onsdag 13. mai. 5. til 9. trinn får møte på skolen minst én gang i løpet av neste uke, opplyser Stavanger kommune på sine nettsider. 

LES OGSÅ: Landets skoler gjenåpnes i løpet av neste uke

Variasjoner mellom skolene

Det opplyses videre at det vil være variasjoner mellom skolene for å få til et godt og trygt tilbud for alle elever, innen rammen av smitteverntiltakene.

Det kan for eksempel bety at noen skoler vil kombinere undervisning på skolen, hjemmeskole og uteskole, melder kommunen. 

LES OGSÅ: Vandalisme ved Vaulen badeplass

- Viktig å komme raskt i gang

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at det nå er viktig at elevene som skal avslutte barnetrinn og ungdomstrinn kommer raskt i gang.

- Den første uken blir en innfasingsuke, og den vil nok oppleves som spesiell for elevene. Deretter vil de få et stabilt undervisningopplegg som vil vare fram til sommerferien, men med lokale forskjeller fra skole til skole, opplyser Nessa Nordtun.

Bakgrunnen for at trinnene gjenåpner til forskjellig tid, er for eksempel at skolebyggene varierer.

LES OGSÅ: Tillatt med 20 personer samlet i grupper

Forskjellige fasiliteter

Noen har mer fleksible lokaler eller større uteområder enn andre.

- Samtidig som vi skal starte opp tilbudet på skolen raskest mulig, skal skolene få nok tid til å gi et tilbud som elevene synes er godt å komme tilbake til, forsikrer ordføreren.

Det vil fortsatt ikke være morgen-SFO, men SFO er åpen etter skoletid og til kl. 16.00. Kommunen opplyser videre at det vil komme mer informasjon på hver enkelt skoles hjemmesider, med spesifikke detaljer.