Politilogg

Flere ble tatt for å kjøre over sperrefelt

Politiet kunne mangedoblet antall forenklede forelegg ved større kapasitet.