Politikk

Bruker over 200 millioner til å redusere utslipp

Flertallspartiene i Stavanger bruker et tresifret millionbeløp for å få ned utslippene i byen.

Det var god stemning før budsjettet til flertallspartiene ble presentert. Fra venstre: Bjarne Kvadsheim (Sp), Daria Maria Szymaniuk (MDG) og Eirik Faret Sakariassen (SV)