Politikk

Slik blir eiendomsskatten på din bolig

Flertallet i Stavanger-politikken legger i dag fram et budsjett som gir alle huseiere 517 kroner mindre i eiendomsskatt neste år.

– Det var viktig for oss å redusere kostnadene for folk i en tid med sterkt økende strømpriser og signaler om renteøkninger. Vi fikk fjernet rushtidsavgiften umiddelbart i 2019. Eiendomsskatten gikk også kraftig ned for folk fra 2019 til 2020 i det første året vi styrte byen, men gikk minst like mye opp i 2021 på grunn av ny taksering bestilt av det tidligere flertallet. Derfor var det viktig for oss å få summen ned igjen nå, sier Frode Myrhol (FNB) i en pressemelding i forbindelse med budsjettet.

Reduksjonen innebærer 126 millioner kroner i skatteinntekter de fire neste årene. De seks partiene i flertallet senker eiendomsskatten ved å øke bunnfradraget for utregning av eiendomsskatt med 225.000 kroner, fra dagens 400.000 til 620.000 kroner, og betyr altså litt over en femhundrelapp årlig.

– Mindre enn Høyre

Ifølge flertallspartiene (Ap, Sp, FNB, MDG, SV og Rødt) betyr dette at Stavanger kommune tar inn mindre eiendomsskatt i 2022 enn kommunen gjorde de fire siste årene til det gamle flertallet, med Høyre og Frp i front.

Flertallet kom til at den beste måten å redusere eiendomsskatten på er å øke bunnfradraget, ikke promillesatsen.

Bunnfradrag

– Vi kunne også senket promilletaksten videre til 2 promille fra dagens 2,3 promille. Det ville sørget for et like stort inntektstap for kommunen – men primært kommet de med de største og dyreste boligene til gode. For Arbeiderpartiet og de øvrige partiene var det viktig med en sosial inngang på kuttet. Vi er positive til å bruke eiendomsskatt for å sikre penger til viktige tjenester for de som trenger fellesskapet mest, men med ny regjerings styrking av kommuneøkonomien, synes vi også innbyggerne skal få ta del i den positive utviklingen ved å kunne legge litt tilbake i egen lommebok, sier Nessa Nordtun.

Ifølge beregninger fra flertallspartiene ville en redusert promillesats på 0,3 promille ført til 143 kroner for en 50 kvadrats bolig, 274 kroner for en 75 kvadrats bolig, 300 kroner for en 100 kvadrats bolig og 720 kroner for en 200 kvadrats bolig

---

FAKTA

Eiendomsskatten i Stavanger var tidligere på 3 promille av verdisettingen av boenhetene i kommunen på bolig og 4 promille på næring.

Dette ble i fjor redusert til 2,3 promille for både bolig og næring.

Årsaken til reduksjonen var at en ny taksering av boligmassen i kommunen ga jevnt over høyere verdisetting – i tråd med markedsutviklingen siden forrige taksering i 2006, men dermed også merkbart høyere eiendomsskatt om promillesatsen ville blitt stående på gammelt nivå.

Økning av bunnfradraget fra 400.000 til 625.000 kroner som flertallet i Stavanger nå går inn for, utgjør en reduksjon på kroner 517,50,- for alle typer boliger i Stavanger – uansett størrelse.

Kilde: Stavanger Arbeiderparti

---