Nyheter

Flertallspartiene gjør SFO billigere

Flertallspartiene i Stavanger legger fram Stavanger-budsjettet 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022-2025 (HØP) i konserthuset.

Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og gruppeleder i Stavanger Ap Dag Mossige.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp), og gruppelederne Dag Mossige (Ap), Frode Myrhol (FNB), Daria Maria Szymaniuk (MDG), Sara Mauland (Rødt), Bjarne Kvadsheim (Sp) og Eirik Faret Sakariassen (SV) var til stede da flertallspartiene i Stavanger la fram Stavanger-budsjettet 2022 og Handlings- og økonomiplan 2022-2025 (HØP) i konserthuset torsdag.

Nessa Nordtun mener Stavanger er Norges beste barneby, og ordføreren sier det skal være trygt å ha unger i byen. Derfor reduserer de nå SFO-prisene.

– Vi vil helst bygge flere barnehageplasser, og da trenger vi flere barn. Vi har fra før innført gratis SFO for førsteklassingene, men fra neste år blir det 500 kroner billigere i måneden for barn fra 2.- 4. trinn, sier hun.

Gruppeleder i SV, Faret Sakariassen forteller at flertallet kommer til å jobbe for at alle ettåringer skal få barnehageplass.

– Vår ambisjon er at foreldre skal få komme tilbake i jobb når de ønsker det, og vi skal strekke oss langt for å komme barnefamilier i møte, sier hun.

I HØP skriver flertallspartiene at det går godt i Stavanger. Arbeidsledigheten er på et lavere nivå enn før korona og antallet nyetableringer i næringslivet er rekordhøyt. Politikerne mener kommuneøkonomien er god, og opplyser om at tredje kvartal ga en økning på 530 nye innbyggere i Stavanger.

– Det ligger allerede inne en massiv næringslivssatsing og satsing på forskning for å rigge oss til framtidige utfordringer, i kommunedirektørens budsjettforslag, sier ordfører Nessa Nordtun under pressekonferansen.

– I dag legger vi fram et budsjett der klima er blant de viktigste satsingene våre, legger hun til.

40 millioner til sykkelveier

For tredje gang siden valgseieren i 2019, legger det politiske flertallet fram sitt budsjett. De forteller at fellesskapsløsninger står sterkt i deres satsinger, i tillegg til en tydelig satsing på klima og framtidige generasjoner. Flertallspartiene setter av 100 millioner kroner i perioden til klimaprosjekt i kommunen, og i tillegg styrker de klimafondet med 50 millioner kroner neste år.

– Vi bevilger 40 millioner kroner til sykkelveier slik at flere kan la bilen stå, sier MDG-politiker Szymaniuk.

Flertallspartiene ønsker å gi god nok omsorg til beboerne på sykehjemmene i Stavanger, og da mener de at de er avhengige av motiverte og friske ansatte som har tid til beboerne.

– Vi ønsker mer omsorg for beboerne og mer trygghet for de ansatte. Det skal ikke legges ned en eneste sykehjemsplass i kommunen i perioden vår, sier Aps Mossige.

FNBs gruppeleder Myrhol forteller at flertallspartiene ønsker å prøve å legge til rette for å få flere studenter til sentrum. Stavanger kommune erverver to tomter langs Østre havn fra Stavangerregionen havn IKS med mål om å bygge studentboliger.

– Vi ønsker å bygge opp rundt Stavanger sentrum, og vi tror derfor at det å få studenter til sentrum er veldig viktig, sier han til RA før han fortsetter:

– Å kjøpe tomter i sentrum kan være litt dyrt for studentsamskipnaden, så vi mener det kan være lurt om kommunen eier tomtene, og at det heller kan være mulig å inngå en festeavtale for studentsamskipnaden. Vi har veldig stor tro på at det kan være nyttig.

Myrhol mener området rundt Stavanger Øst kan være aktuelt.

– Jeg tror det blir spennende, og jeg tror det kan bli kjempepopulært, sier han.

Vil være en god kommune å jobbe i

Sunnanå Hausken forteller at det ligger inne planer om en aktivitetspark på Finnøy. I tillegg er det lagt inn penger til områdeløft i Hillevåg.

– Vi vil også se hva vi kan gjøre for å få på plass et bedre kollektivtilbud i utkant av kommunen, sier hun og legger til at de skal jobbe for å få på plass fiber for alle innbyggere i kommunen.

Bjarne Kvadsheim forteller at flertallet ønsker å få kommunens tredje kunstfelt på plass på Nytorget, og at alle barn fra 1.-7. trinn skal komme gratis inn i utvalgte svømmehaller i kommunen.

Flertallspartiene ønsker også å tilby flere faste stillinger i Stavanger.

– Stavanger skal ikke bare være en god kommune for barn og en god kommune å bo i, det skal også være en god kommune å jobbe i, sier Sara Mauland.

– Vi jobber med å bygge en helhetskultur og det øker tryggheten til våre ansatte. Det handler om en trygg økonomi, forutsigbare arbeidsforhold og billigere SFO, legger hun til.

Hun forteller at innbyggere kan søke om tilskudd i høytider, og at alle barnefamilier som allerede mottar sosialhjelp skal få et tillegg automatisk.

– Alle som mottar sosialhjelp har det trangt og merker at det er flere utgifter i desember. Da er vi sikre på at vi treffer alle sammen, sier Mauland.

13. desember skal kommunestyret behandle det endelige Stavanger-budsjettet, så ordfører Nessa Nordtun påpeker at det kan forekomme endringer i det presenterte torsdag.