Dag Mossige (Ap), Kari Nessa Nordtun (Ap) og Dagny Sunnanå Hausken (Sp) synes det er viktig å prioritere barn og unge i det nye budsjettet. Her er de avbildet i kantinen på Rådhuset.
Politikk

Satser på barn, unge og barnefamilier i budsjettet

Flertallspartiene prioriterer barn, unge og barnefamilier i budsjettet sitt. I løpet av de neste fire årene er det satt av 33 millioner kroner til skolemat.