– At vi har et stort og variert miljø ved Universitetet i Stavanger, gir Rogaland et godt utgangspunkt for innovasjon og verdiskaping, skriver Kari Raustein (Frp). Foto: Kjetil Grøtte

Får 5 millioner ekstra til helseutdanning

Universitetet i Stavanger (UiS) får 5 millioner kroner til å styrke sin satsing på helseutdanninger.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på at denne tilleggsbevilgningen blir en årlig tildeling til UiS.

– Det er et stort behov for flere helsearbeidere i regionen og disse pengene skal gå til å styrke og bygge opp det helsefaglige miljøet ved UiS, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Stavanger-regionen har flere store satsinger innenfor helseområdet. Tidligere i høst åpnet HelseCampus Stavanger på Ullandhaug nytt test-, innovasjons- og simuleringssenter, og Helse Stavanger er i gang med første byggetrinn av et nytt sykehus i samme område.

LES OGSÅ: Flere studenter stryker og har dårligere karakterer enn snittet

Ekstra lån

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen gitt støtte til at Helse Stavanger kan ta opp et lån på 60 millioner kroner til et tilleggsareal på 1200 m² i det nye sykehuset. Der skal UiS leie areal til undervisnings- og forskingsformål og får 40 prosent i husleiekompensasjon. 

– I tillegg får UiS 15 nye studieplasser og tre rekrutteringsstillinger innen helseområdet i 2020-budsjettet, sier Nybø. 

LES OGSÅ: – Ingen selvfølge med medisinutdanning til UiS

Fremtidig medisinutdanning

UiS tilbyr en rekke helseutdanninger, men har ikke en egen grunnutdanning i medisin. Gjennom et samarbeid mellom Stavanger universitetssykehus (SUS) og Universitetet i Bergen (UiB) har om lag 1800 medisinstudenter fra UiB de siste 20 årene hatt praksis ved SUS.

Grimstad-utvalget la tidligere i høst frem forslag til hvordan Norge kan øke antallet studieplasser i medisin. Der foreslås det flere alternativer hvor UiS er involvert.

Hvis regjeringen velger å gå videre med et av disse alternativene forventes det at tilleggsbevilgningen på 5 millioner da skal benyttes til dette.