Politikk

KrF sier nei til regjeringens dagpengekutt

Regjeringen vil fjerne rett til dagpenger for 3.500 personer. I sitt alternative budsjett verner imidlertid KrF om ordningen.

Av Sofie Prestegård og Bjørn S. Kristiansen

Dermed har ikke Høyre og Frp flertall for kuttet. Med andre ord er det duket for dragkamp i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF.

– Vi mener dette er et kutt som både vil være usosialt, og som vil virke mot sin hensikt, sier KrF-nestleder og finanspolitisk talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, til Dagsavisen.

Uten KrF har Høyre/Frp-regjeringen ikke flertall for dagpengekuttet, selv med Venstre på laget.

LES OGSÅ: Hver fjerde mottaker rammes av regjeringens dagpengekutt

3.500 mister retten

Ropstad understreker at partiet har gått grundig inn i saken før de bestemte seg for at KrF vil reversere dagpengekuttet (se fakta).

– Vi er for alle gode forslag som vil hjelpe flere ut i jobb. Men etter en grundig diskusjon i stortingsgruppa samt eksterne innspill, har vi kommet fram til at dette forslaget bare vil medføre at folk som er uten arbeid vil få en mer krevende situasjon, sier Ropstad.

Som Dagsavisen skrev for halvannen uke siden: Ifølge en beregning fra Arbeids- og sosialdepartementet vil det foreslåtte kuttet føre til at om lag 3.500 personer som i dag ville hatt rett på dagpenger, ikke oppfylle minstekravet neste år.

Blir kuttet gjennomført, mener regjeringen at den vil spare 305 millioner kroner neste år.

LES OGSÅ: – Vårt mål er flere i arbeid og færre på trygd. Dette fører til det motsatte, sier Hadia Tajik (Ap)

Har lyttet

Ropstad sier at partiet har lyttet til høringsinnspill fra ulike organisasjoner, og han viser blant annet til uttalelser fra arbeidslivsforsker Knut Røed ved Frischsenteret.

Røed har tidligere påpekt overfor Dagsavisen:

– Dette kan føre til at færre kommer i jobb og at det tar lengre tid før folk kommer i arbeid, fordi de presses over på ordninger lenger borte fra arbeidsmarkedet. Jeg frykter både det negative fordelingsaspektet og at det kan bidra til å svekke arbeidslinjen. Dette er ikke så lurt, sa Røed.

LES OGSÅ: Regjeringen driver med risikosport og lavmåls-kutt, mener LO-leder Hans Christian Gabrielsen

– Kjøper ikke retorikken

Ropstad sier KrF er opptatt av det samme:

– Vi frykter at dette kuttet i stedet for å være et insentiv for å få folk ut i jobb, bare vil dytte folk over på andre ytelser. Det kan være arbeidsavklaringspenger eller sosialstønad.

KrF-nestlederen gjør det klart at dette «blir en svært viktig sak» for KrF i budsjettforhandlingene med følgende beskjed til regjeringspartiene:

– Derfor går vi nå høyt på banen med denne saken.

– Regjeringen regner med store innsparinger på denne innstramningen i dagpengeordningen. Hvordan vil KrF dekke inn dette?

– Vi kjøper ikke regjeringens retorikk om at dette er et innsparingstiltak. Vi frykter tvert imot at dette bare vil kunne dytte kostnader fra statlige budsjetter til de kommunale, dersom folk går over fra dagpenger til andre trygdeordninger, sier Ropstad, som for øvrig ikke vil røpe partiets innsparingsforslag før det alternative budsjettet legges fram senere denne uka.