Flere mannlige enn kvinnelige sykepleier sier de har vært utsatt for trakassering, men kvinnene varsler oftere om slike hendelser. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Økning i antall sykepleierstudenter

5.335 studenter begynte på sykepleierutdanningene i høst. Det er en økning på 130 studenter fra i fjor

Etter at regjeringen innførte karakterkrav for å komme inn på norske sykepleierutdanninger, falt søkertallet med 18 prosent i vår. Likevel har 130 flere studenter startet på studiene i år, enn i fjor. Det viser nye tall fra Norsk senter for forskningsdata.

– Det viser at frykten for at innføringen av karakterkrav i norsk og matematikk ville føre til færre sykepleiestudenter var overdrevet, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Fra og med studieåret 2019/2020 har det vært krav om at søkere til sykepleierutdanningen måtte ha minst karakter tre i norsk og matematikk fra videregående.

– Målet er at karakterkravet skal gi enda bedre sykepleiere, og at frafallet fra utdanningen skal gå ned fordi studentene er bedre rustet til å gjennomføre studiet, skriver Nybø i pressmeldingen.