Konkurs

Skylder konkursbo 102 millioner kroner

Fred A. Ingebrigtsen har en gjeld til konkursboet på 102 millioner kroner.

Fred A. Ingebrigtsen har en gjeld til konkursboet i selskapene sine på 102 millioner kroner. I tillegg er han dømt til inndragning av 25 millioner kroner. På bildet er han sammen med sine forsvarere Caterina Håland Gaeta og Bjørn Stordrange da ankesaken startet opp i Gulating lagmannsrett. Foto: Roy Storvik

Den 7. februar i år meldte Fred A. Ingebrigtsen oppbud for samtlige av hans syv selskaper.

I en pressemelding skrev Ingebrigtsens regnskapsfører, Bjørn Vistvik, følgende:

«Det er i dag levert oppbudsbegjæring for alle selskaper knyttet til Spring Holding AS samt Viste Råd AS som er eid av Fred Anton Ingebrigtsen. Oppbudsbegjæringene kommer blant annet som følge av den vanskelige situasjon Ingebrigtsen er i, og manglende mulighet for selv å følge opp selskapene. Ut over dette har vi ingen kommentar, vennligst kontakt bostyrer når den er oppnevnt.»

LES OGSÅ: Fred Ingebrigtsen melder oppbud

Noe av bakgrunnen for oppbudene er trolig at Ingebrigtsens selskap Viste Råd AS var begjært konkurs av Kemneren i Stavanger, og at rettsmøte for dette var samme dag som oppbudsbegjæringene ble levert til Stavanger tingrett.

– Fått en viss oversikt

Viste Råd AS ble etablert i 2013 og har blant annet hatt en aksjepost i selskapet Activetainement. Dette selskapet har utviklet et virtuelt treningssykkelkonsept som Ingebrigtsen jobbet mye med før han i fjor sommer startet soningen av dommen han fikk i innsidesaken.

Advokat Kjersti Lunde er opp nevnt som bostyrer i forbindelse med konkursene i Ingebrigtsens selskaper. Lunde sier til RA at hun har hatt en gjennomgang med Ingebrigtsens regnskapsfører tidligere denne uken.

– Jeg har fått en viss oversikt og skal ha noen møter med andre personer for å nøste opp i mest mulig, blant annet for å se om det er grunnlag for å begjære omstøtelser, sier Lunde til RA.

Hun ønsker ikke å konkretisere dette mer på nåværende tidspunkt.

LES OGSÅ: Acta-dommen er rettskraftig

– Men jeg kommer til å gå tilbake i tid og se på transaksjoner helt tilbake til 2008. Blant annet vil jeg se på større beløp og foreta en vurdering av selskapene og når de større beløpene har blitt tatt ut. Er det grunnlag for å omstøte noe, vil jeg seriøst vurdere dette, sier Lunde til RA.

Omstøtelse er i konkursretten tilsidesettelse av rettslige disposisjoner som foretas før åpning av konkursbo. Omstøtelse er særlig aktuelt i de tilfeller hvor en skyldner har gitt gaver eller gjort andre disposisjoner tett opp til boåpningen som vesentlig svekker kreditorenes mulighet for å få dekning eller forfordele visse kreditorer.

102 millioner kroner

Ifølge Lunde har Ingebrigtsen en gjeld på 102 millioner kroner til konkursboet.

Dette kravet stammer fra ulovlige aksjonærlån fra 2008 på til sammen 87 millioner kroner. Ingebrigtsen er dømt for dette forholdet.

LES OGSÅ: Ingebrigtsen fikk ikke ny sjanse

– Grunnen til at beløpet har blitt så høyt, er at det har påløpt renter siden 2008.

Ifølge Lunde har hun så langt funnet noen midler i boet.

– Samtidig er dette noe usikkert. Det er snakk om noe kunst til en verdi av 500.000 til 600.000 kroner.

LES OGSÅ: Innsidesaken: Kåre Nilsen ble løslatt i dag

Kunsten skal ha vært på Ingebrigtsens kontorer.

– Jeg vet ikke hva dette er og hvor det befinner seg, men den skal være oppbevart et sted.

Når det gjelder aksjene i Activetainement sier Lunde at disse ikke har stor verdi.

– Det har vært flere kapitalutvidelser i selskapet og verdien av aksjene er nede i én krone aksjen. Viste Råd AS har 108.000 aksjer i selskapet, sier Lunde.

Ifølge Lunde kommer bobehandlingen til å ta en del tid.

LES OGSÅ: – Overveldende bevis i innsidesaken

– Og det har ikke noe hensikt i å snakke med Ingebrigtsen før jeg har fått oversikten, sier Lunde.

Ingebrigtsen ble dømt til ni års fengsel for blant annet markedsmanipulasjon, innsidehandel, overtredelser av meldepliktsbestemmelsen og det tidligere nevnte aksjonærlånet.

Halvannet år av straffen ble også gjort betinget. I tillegg ble Ingebrigtsen dømt til å tåle inndragning av 25 millioner kroner.

LES OGSÅ: Krav på én milliard etter Lunde-konkurser

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund, som var aktor i saken mot Ingebrigtsen, sier at hun ikke vet hva som er status på dette kravet.

– Men det er Statens innkrevningssentral som står for innkreving av pengene, sier Løvlund til RA.