Konkurs

Butikk i Tasta Senter konkurs

Meldte oppbud med 1,7 millioner kroner i gjeld.

Gave- og interiørbutikken Huset Hartvig AS har vært i Stavanger tingrett og meldt oppbud.

Dette fant sted 18. januar i år, og Huset Hartvig AS opplyste å ha en gjeld på 1,7 millioner kroner.

Anslått verdi på aktiva er på omkring 700.000 kroner.

Retten kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og videre til at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.

Retten kom til at vilkårene var til stede for å ta oppbudsbegjæringen til følge.

Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer, og skiftesamling er berammet til 29. februar i år.

Mer fra Dagsavisen