Fra retten

Fire kjæledyr sultet i hjel i bolig på Klepp

En 34 år gammel mann fra Klepp er dømt for å ha forlatt kjæledyrene sine i hjelpeløs tilstand.

Denne hunden var en av dyrene som døde etter at den de ble forlatt i boligen på Klepp uten vann og mat. Foto: Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland

Tidligere denne uken var saken oppe som en såkalt tilståelsessak i Jæren tingrett der 34-åringen kom med en uforbeholden tilståelse for grovt å ha hensatt et dyr i hjelpeløs tilstand.

Hendelsen fant sted forut for den 21. august i fjor i 34-åringens bolig på Klepp.

Grunnlaget for saken var at han forlot to hunder, tre marsvin og to katter alene i sin bopel uten tilstrekkelig mat og tilsyn. Som en følge av dette døde fire av dyrene.

Retten kom til at overtredelsen var grov, blant annet fordi at flere av dyrene døde.

LES OGSÅ: Kvinne gikk på polet og kjøpte vodka – må i forvaring

I forbindelse med straffeutmålingen ble det vist til en dom der en mann har avlivet hunden sin ved å binde den til et betongrør og kaste den fra en bru i sjøen. Denne hunden døde av drukning som en følge av dette.

For dette fikk denne mannen 120 dager i fengsel.

«I denne saken har siktede etterlatt to hunder, tre marsvin og to katter i hjelpeløs tilstand. Alle marsvinene og den ene hunden døde. Lidelsen for dyrene i denne saken vurderes som større enn i dommen nevnt ovenfor. Disse momentene taler for at straffen skal være strengere enn i denne saken», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

– Ble truet

34-åringen opplyste i retten at ble oppsøkt på døren og truet i forbindelse med at han var aktuell som vitne i en drapssak, og at dette var grunnen til at forlot dyrene.

Retten kom til at dette var noe formildende.

LES OGSÅ: Fikk 300.000 kroner i bot for promillekjøring

«Samtidig gikk det en uke før dyrene ble funnet og siktede kunne enkelt ha tatt kontakt med noen andre som kunne ha sett til dyrene», heter det i dommen.

Jæren tingrett kom til at straffen i utgangspunktet skulle ha vært fengsel i fem måneder, men fikk noe rabatt for den uforbeholdne tilståelsen, slik at straffen ble fengsel i 120 dager.

I tillegg ble han idømt et forbud mot å ha hund, katt og andre husdyr i en periode på fem år.