Nyheter

Solabu vant høythengende hederspris 

Ved hjelp av lokal digital valuta kan nordmenn bli langt mer bærekraftige forbrukere, mener Glenn Sæstad. Nå får han DOGA Hedersmerket.

En ultralokal krone som gir rimeligere varer og tjenester innad i kommunen. Karbonpenger som linker forbruket ditt direkte til en CO₂-kvote. Tidsstyrte betalinger som belønner godt gjennomførte byggeprosjekter. I diplomoppgaven «DSP for SDG» argumenterer Glenn Sæstad for at myndighetene kan bruke såkalte digitale sentralbankpenger (DSP) for å stimulere innbyggere og næringsliv til å opptre mer bærekraftig og klimavennlig.

Nå får han DOGA Hedersmerket, landets mest høythengende utmerkelse for design og arkitektur.

– Dette er et bunnsolid prosjekt der utøveren har brukt flere designdisipliner for å komme opp med et potensielt grensesprengende konsept. Dersom dette følges opp, kan norske myndigheter få et svært kraftfullt verktøy for å nå FNs bærekraftsmål, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA) i en pressemelding.

Vil la kommuner bruke DSP

Digitale sentralbankpenger er elektroniske penger utstedt direkte av en sentralbank. Både Norges Bank og en rekke sentralbanker i andre land vurderer nå hvordan vi kan bruke slike penger i framtiden.

Glenn Sæstad mener digitale sentralbankpenger er en enestående mulighet til å dytte samfunnet vårt i en mer bærekraftig retning. I AHO-oppgaven var han i jevn dialog med Norges Banks egen arbeidsgruppe for digitale sentralbankpenger. Han intervjuet en rekke finans- og økonomieksperter og samlet kunnskap og innsikt fra mange ulike kilder.

Deretter konstruerte han et framtidsscenario der klimaendringer utgjør en direkte trussel mot den finansielle stabiliteten i Norge. Da faller nemlig bærekraft innunder sentralbankens mandat, argumenterer Sæstad, samtidig som offentlig sektor vil presse på for å få mer effektive omstillingsverktøy.

Dermed ligger veien åpen for en offensiv bruk av digitale sentralbankpenger.

Må spare karbonpenger før skiferien i Alpene

Karbonrasjoner er et av pengeeksemplene som Sæstad utforsker i oppgaven. Mens dagens karbonkvoter kan kjøpes og selges, og dermed favoriserer de rikeste, vil karbonrasjonene påvirke alle likt. Slik spiller det ikke noen rolle at du har flust med vanlige penger på konto: Dersom du allerede har brukt opp «karbonpengene» dine, blir det ikke champagne i Chamonix denne påsken.

Et annet eksempel er å tillate lokal valuta for å stimulere folk til å bruke mer penger i sitt eget nærområde. I Sæstads tenkte eksempel oppretter Egersund kommune valutaen Okka Peng, som betyr «våre penger» på lokal dialekt, som kan brukes for å kjøpe varer og tjenester lokalt. Å veksle vanlige kroner om til Okka Peng gir en innvekslingsbonus på et par prosent, så du får mer for pengene ved å bruke den lokale valutaen.

Men veksler du Okka Peng til vanlige kroner, betaler du et prosentgebyr høyere enn bonusen. Slik blir kortreiste løsninger fra lokalt eide leverandører mer lønnsomme for forbrukere og bedrifter, mens det blir mindre attraktivt å kjøpe ting langveisfra.

Redefinerer hva penger kan være

Juryen for DOGA-merket nykommer lar seg imponere av oppgaven til Glenn Sæstad, og håper den utløser en grundig diskusjon.

«Studenten har et stødig grep om den visjonære helheten, samtidig som han bruker spekulativt design til å utforme konkrete forslag til samfunnsendrende tiltak. Dette er kompromissløs bruk av design for å bringe samfunnet i bærekraftig retning. Oppgaven bobler over av innsikt og kreativitet i et komplisert område. Vi innser nå at det er mulig å tenke helt nytt om hva penger kan være,» skriver juryen i sin vurdering.

Mer fra Dagsavisen