Nyheter

Vil hjelpe flere å kjøpe bolig

Boligbyggelaget Bate blir medeier i LeieEie AS sammen med bolig- og entreprenørselskapet A. Utvik.

Det melder Bate i en pressemelding mandag.

Selskapene har store planer for «LeieEie-modellen», både i og utenfor Rogaland.

Andre boligbyggerlag med lignende leie-til-eie-konsept er Obos med sin Deleie og Fredensborg Bolig.

Ambisjoner om å utvide

LeieEie har siden 2015 tilbudt boligkjøpsmodellen leie-til-eie. Selskapet retter seg mot boligkjøpere som har fast arbeid, men ikke tilstrekkelig egenkapital til å få boliglån. Enkelt forklart gir den mulige boligkjøpere anledning til å leie bolig i en gitt periode – og få deler av leien i rabatt dersom de velger å kjøpe ut boligen når perioden er over.

I skrivende stund har selskapet over 100 leieeietakere, og tilgjengelige boliger i åtte av 22 prosjekter i Stavanger- og Haugesundsregionen.

– De siste tre årene har 55 personer og familier blitt boligeiere gjennom LeieEie-modellen, og sammen med Bate skal vi gi denne muligheten videre til langt flere, sier konsernsjef i A. Utvik, Asle Skjærstad, i pressemeldingen.

LeieEie AS har ambisjoner om å utvide tilbudet til Agder og Vestland, og forventer å inngå avtaler med en rekke boligutviklere langs kysten i løpet av den nærmeste tiden.

Forkjøpsrett

LeieEie AS er en del av A. Utvik-konsernet. Selskapet har kjøpt boliger både i A. Utviks egne prosjekter, og hos andre utbyggere i Rogaland, for å tilby disse for leie-til-eie. Med Bate på laget, vil LeieEie også bli en vanlig kjøpsmodell i Bates boligprosjekter.

– Vi er veldig glade for å kunne tilby en modell som legger til rette for at enda flere kan realisere boligdrømmen. Dette er noe medlemmene våre har savnet, sier Bate-direktør Merete Eik.

I pressemeldingen påpekes det at eierskapet i LeieEie gir Bate-medlemmer forkjøpsrett på alle LeieEie-boliger som lyses ut i Rogaland, Agder og Vestland – både i Bates egne byggeprosjekter og hos andre utbyggere.

– Vi starter allerede i dag. Nå ligger det ute en rekke leiligheter som medlemmene våre kan kuppe. De er fordelt på flere spennende prosjekter, fra Fargehusene i Stavanger Øst til Kvednatunet og Hollenderhaugen Amfi i Haugesund, forteller Bate-direktøren.

Når nye LeieEie-boliger kommer ut, får Bate-medlemmer et begrenset tidsrom til å melde forkjøpsrett. Boliger som ikke blir tatt av Bate-medlemmer, blir lagt åpent ut i markedet når perioden er over.

---

Fakta om Bate

  • Bate er et boligbyggelag med over 60 000 medlemmer.
  • I tillegg til å bygge nye boliger, drifter laget i dag nærmere 25 000 boliger og tilbyr full bredde av tjenester til velforeninger, borettslag og sameier.
  • Boligbyggelaget ble etablert i 1946, og har kontorer i både Stavanger og Haugesund. Bate er også representert i ulike boligprosjekter fra Horten til Haugesund, og har et stort geografisk nedslagsfelt.

Fakta om LeieEie

  • LeieEie ble etablert i 2015 av A. Utvik, som del av A. Utvik-konsernet, og det er en boligkjøpsmodell for boligkjøpere som ønsker å kjøpe egen bolig, men mangler tilstrekkelig egenkapital.
  • Leie-til-eie-konseptet har 107 boliger med leie-eie-takere i Haugesundsregionen og Stavanger, og nærmere 50 boliger under bygging i forskjellige prosjekter i Rogaland og Vestland. LeieEie er i tillegg en forbrukervennlig modell, der deler av leiebeløpet går til sparing.

---

Mer fra Dagsavisen