Nyheter

Sjeføkonom: – Ikke overraskende

Færre tar opp boliglån og flere ber om avdragsfrihet, viser ny undersøkelse.

Etterspørselen etter lån fra både husholdninger og foretak falt litt i tredje kvartal av 2022, ifølge den ferske utlånsundersøkelsen til Norges Bank. Sentralbankens undersøkelse viser også at enkelte banker rapporterte om noe økt bruk av avdragsfrihet for nye boliglån i tredje kvartal, i tillegg til at flere banker venter mer avdragsfrihet blant kundene i fjerde kvartal.

– Det er ikke overraskende at etterspørselen etter lån falt i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er i tråd med hva våre bedriftskunder fortalte gjennom Konjunkturbarometeret denne måneden. De venter nå noen måneder uten vekst, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Rogalands Avis.

– For privatmarkedet er det også naturlig og sunt at markedet roer seg noe etter halvannet år med uvanlig høy aktivitet i boligmarkedet. Dette vil vi nok også se i neste kvartal, sier sjeføkonomen videre.

Men noe overrasker sjeføkonomen mer

Knudsen påpeker at fire av ti banker melder om noe økt bruk av avdragsfrihet.

– Da synes jeg det er mer overraskende at seks av ti banker faktisk ikke melder om økt bruk av avdragsfrihet. I disse urolige tidene med svært høye strøm- og råvarepriser, samt flere rentehopp, hadde jeg forventet at flere kunder ville ta kontakt om å få avdragsfrie lån for en periode, sier Knudsen.

Den positive tolkningen av dette er imidlertid at folk og bedrifter er godt forberedt på litt tøffere økonomiske tider, og at de har gode, sunne banklån, ifølge sjeføkonomen.

– Samtidig har ikke rentehevingene trådt i kraft ennå, og det er ingen tvil om at det er flere kunder som vil kjenne det på lommeboken enn i dag. Derfor er jeg ikke overrasket over at flere banker venter økt pågang etter avdragsfrihet de neste tre månedene, fortsetter han.

– Beroligende

I utlånsundersøkelsen til Norges Bank kommer det også fram samlet kredittpraksis overfor husholdninger og foretak var om lag uendret i tredje kvartal, men det ventes litt innstramming overfor husholdninger i fjerde kvartal.

– Jeg synes det er interessant og beroligende at bankenes vilje til å låne ut penger er stabilt. Den svake nedgangen i boliglån skyldes kundene vilje til å låne penge og ikke at bankene selv bremser, sier Knudsen.

– Dette skiller dagens situasjon fra de andre krisene vi har sett, som finanskrisen, oljekrisen og Eurokrisen. Da var det bankene selv som avviste låntakere i større grad, avslutter han.

---

FAKTA

Om utlånsundersøkelsen

  • Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes kredittpraksis og deres vurdering av etterspørselen etter lån.
  • De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen, og der er følgende: DNB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebanken Vest og Sparebanken Sør.
  • Undersøkelsen skal belyse endringer i etterspørselen etter lån, bankenes kredittpraksis, herunder lånebetingelser og priser, samt faktorer som forklarer bankenes kredittpraksis og priser.
  • Spørreskjemaene besvares av bankene rett etter kvartalsslutt.
  • Undersøkelsen ble første gang gjennomført etter 4. kvartal 2007.

Kilde: Norges Bank

---


Mer fra Dagsavisen