Nyheter

Derfor slutter SUS med Facebook og Instagram

I over ti år har Stavanger universitetssjukehus delt innhold på Facebook og Instagram. Nå er det slutt.

Fredag 1. juli deaktiverer Stavanger universitetssjukehus (SUS) sine offisielle kontoer på Facebook og Instagram.

– Vi har gjort en grundig risikovurdering av personvernkonsekvenser ved å være i disse kanalene. På bakgrunn av denne vurderingen mener vi at usikkerheten knyttet til hvordan Meta håndterer personopplysninger er for stor. I tillegg er det en rekke etiske og prinsipielle forhold ved Metas forretningsmodell som vi mener er problematiske, sier kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø, til RA.

Meta er selskapet som eier Facebook, Instagram og WhatsApp.

I første omgang tar de pause i ett år.

– Vi mener det vil være nyttig å høste erfaringer med å være uten disse kanalene for en periode. Nå skal vi se framover og bruke dette året godt på å se på hvordan vi kan styrke tilstedeværelsen i egne, sikre kanaler. Samtidig er det viktig å understreke at det finnes flere nyanser, og personvern eksisterer ikke i et vakuum. Dersom det, mot formodning, skulle skje en utvikling som gjør at personvernulempene blir betydelig redusert, vil vi selvsagt ta en ny vurdering av vår tilstedeværelse på Meta sine plattformer, sier Strand Vestbø.

– Hva har målet vært med tilstedeværelsen deres på Facebook og Instagram så langt?

– Facebook og Instagram har vært en prioritert kommunikasjonskanal for SUS i over ti år. Ved hjelp av dyktige og engasjerte medarbeidere har vi gitt følgerne våre et helt unikt innblikk i hva som foregår på innsiden av sykehuset. Det er ingen tvil om at disse plattformer er unike når det kommer til funksjonalitet, rekkevidde og brukervennlighet. Men når vi har vurdert fordeler opp mot ulemper – mener vi at ulempene, og ikke minst usikkerheten er for stor. Derfor velger vi nå å ta en pause, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Åpenhet og debatt er viktig

SUS kommer inntil videre til å ha konto på Twitter, LinkedIn og Flickr.

– Vi må begynne et sted, med Datatilsynets vurdering ble det naturlig for oss å starte med Meta.

– Hva kan konsekvensene bli av at dere nå tar pause fra Facebook og Instagram?

– Sett i forhold til størrelse og befolkningsgrunnlag, er SUS desidert størst i disse kanalene blant norske sykehus. Jeg tror og håper at mange av våre følgere vil savne oss. Det ser vi også av tilbakemeldingene vi har fått så langt. Samtidig opplever vi at veldig mange uttrykker forståelse for beslutningen. Vi må huske på at det er følgerne våre som betaler prisen i form av personopplysninger når vi bruker «gratisverktøy» som Facebook og Instagram, sier kommunikasjonsdirektøren.

Hun påpeker at åpenhet og debatter om sykehusdrift og pasientbehandling er viktig, og de skal SUS fortsette å delta i.

– Vi skal jobbe enda mer for å løfte fram medarbeidernes verdifulle kunnskap og kompetanse. Jeg håper at SUS på sikt kan bidra til å etablere enda bedre digitale plattformer som er brukervennlige og tilpasset målgruppen, uten å være prisgitt Meta.

– Har saken fra februar – om den (tidligere) ansatte hos SUS som delte bilde av pasient på Snapchat, hatt noen påvirkning på valget dere nå har tatt?

– Nei, dette handler om SUS sine offisielle hovedkontoer og hvorvidt vi som sykehus skal være til stede i Metas kanaler. Det handler ikke om medarbeiderne sin private bruk av sosiale medier.

Nyeste fra Dagsavisen.no: