Nyheter

SYSCO og Cegal fusjonerer og får milliardomsetning

Stavanger-selskapet Cegal fusjonerer med Haugesundsselskapet SYSCO og blir en global teknologikjempe som favner hele energibransjen.

Cegal og SYSCO slår seg sammen for å spille en større rolle i det grønne skiftet. Administrerende direktør i Cegal, Svein Torgersen (t.v.) blir arbeidende 
styreleder for det nye selskapet, mens Dagfinn Ringås, administrerende direktør i SYSCO, blir administrerende direktør for det nye selskapet.

Det skriver Cegal i en pressemelding mandag. Ambisjonene til vestlandsselskapene er at de sammen skal være en sterk bidragsyter for å drive fram det grønne skiftet.

– Nå blir vi en global teknologikjempe, men vi vil fortsatt ha sterk lokal tilhørighet til Haugesund. Kontoret vårt på Stølsmyr skal bestå, og vi blir enda sterkere på Vestlandet når vi slår oss sammen med Cegal, sier Dagfinn Ringås, administrerende direktør i SYSCO.

Administrerende direktør i Cegal, Svein Torgersen, forklarer bakgrunnen for fusjonen:

– Energi-industrien har et stort behov for å løse helt nye utfordringer slik at de kan levere energi på nye og bærekraftige måter, og dette grønne skiftet gjør at det investeres enormt i teknologitransformasjon. Både Cegal og SYSCO har allerede lang erfaring med digitalisering og modernisering med kunder i denne sektoren. Sammen styrkes vårt bidrag her betraktelig, sier Torgersen.

– Vi skal være tydelige på hva vi driver med; programvare, konsulenttjenester i verdensklasse, samt leveranse av sikre og stabile skytjenester. Slik blir vi en sterk bidragsyter for å drive fram det grønne skiftet, samtidig som vi også vil håndtere andre industriers utfordringer, tilføyer Ringås.

En driver av det grønne skiftet

Cegal ble etablert i Stavanger i 2000 som et IT-selskap, men har siden fusjonert med IT Arkitekten og Blueback Reservoir. Per i dag har selskapet en omsetning på 700 millioner kroner, og snart 500 ansatte i sju land.

– Tradisjonelt har Cegal vært en viktig teknologileverandør for den internasjonale olje- og gassektoren. Transformasjonen av denne sektoren og dreiningen mot fornybare energikilder skjer nå i en rasende fart. Der er teknologi nøkkelen til suksess. SYSCO har en sterk posisjon blant vannkraftprodusenter og nettselskaper, sier Torgersen, og legger til at selskapene sammen skalerer for større kunder, nye og større utfordringer og leveranse av helhetlige løsninger for den internasjonale energibransjen.

SYSCO ble etablert i Haugesund i 2004, og teller i dag over 250 ansatte fra 20 land og 500 millioner kroner i omsetning siste år.

– Svært mange kunder ønsker seg mer lettfattelig og moderne programvare. Samtidig har de behov for hjelp med integrasjon, håndtering og analyse av store datamengder, samt sikker og effektiv drift og overvåking. Sammen med Cegal blir vi en sterk aktør som vil levere industrielle og spesialiserte produkter og tjenester på disse områdene, sier Ringås.

Fornøyd med match og størrelse

Torgersen trekker fram at SYSCO og Cegal er en god match.

– Vi har begge vårt utspring i Norge og er god etablert her, og på flere lokasjoner internasjonalt. I tillegg deler vi de samme verdiene. Både Cegal og SYSCO opplever sterk vekst, vi er velkjent i markedet og har et godt rykte hos kundene, sier Torgersen.

Han mener at selskapenes programvareløsninger og konsulenttjenester kompletterer hverandre, og at de har tung domenekunnskap.

Ringås er sikker på at fusjonen vil gi dem internasjonal styrke og gjennomslagskraft ved at de nå posisjoneres for å bli en global aktør og en solid og profesjonell teknologipartner for deres kunder.

– Samtidig vil vi være små nok til å beholde smidighet, fleksibilitet og nærhet til kundene. Vi styrker mangfoldet ytterligere, knyttet til blant annet erfaringsbakgrunn, kjønn, alder og kultur. Dette er grunnlaget for en dynamikk og et arbeidsmiljø som er positivt og gir energi. På denne måten er vi en attraktiv arbeidsplass for de kloke hodene som skal løse framtidens utfordringer, sier Ringås.

Selskapet fortsetter med norsk eierskap: et investorkonsortium ledet av investeringsselskapet Norvestor bestående av Argentum, Cubera og DWS blir hovedeier og tidligere SYSCO-eiere Credo Partners og Ferd blir med videre som eiere også i det nye selskapet.

Ringås avslutter:

– Vi er stolte og fornøyde. Denne fusjonen har vi jobbet lenge med, og vi har virkelig gledet oss til å fortelle det til de ansatte. Nå gjenstår den spennende jobben med å samle to sett med fantastiske medarbeidere til ett selskap.

Dagfinn Ringås blir administrerende for det nye selskapet, mens Svein Torgersen blir arbeidende styreleder. Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Stavanger, over 700 ansatte med mer enn 30 nasjonaliteter lokalisert i åtte land, og vil omsette for rundt 1,4 milliarder kroner i 2021.